Častniki in podčastniki, združeni v Območnem združenju slovenskih častnikov (OZSČ) Bela krajina, smo se v četrtek, 7. marca 2024, v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Metlika zbrali na rednem letnem zboru.

Po pozdravu praporu OZSČ in po himni, ki jo je odpela mlada pevka Natalija Šterk, po uvodnem pozdravu predsednika OZSČ Antona Krašovca in po izvolitvi organov zbora, smo nadaljevali s svečanim delom zbora – s podelitvijo devetih priznanj ZSČ, ki sta jih podelila podpredsednik ZSČ brigadir Martin Jugovec in predsednik OZSČ stotnik Anton Krašovec. Za požrtvovalno delo v OZSČ so letos pisno priznanje ZSČ prejeli Alfonz Baškovič, Dušan Velše in Jože Šmid, častni znak ZSČ Anton Jelenič, Viktor Kozjan, Dušan Bezek in Bojan Jakša, častni znak ZSČ za sodelovanje pa sta prejela Klub praktičnega streljanja Črnomelj in Športno strelsko društvo Sokol Radovica.

Sledilo je podajanje poročil o delu v preteklem letu 2023: poročilo predsednika, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. Iz podanih poročil je bilo razvidno, da smo bili belokranjski častniki tudi v preteklem letu aktivni in uspešni. Vsa podana poročila smo soglasno sprejeli.

V nadaljevanju zbora smo po razpravi sprejeli tudi predstavljeni finančno ovrednoten program dela območnega združenja za leto 2024. Člani OZSČ Bela krajina smo si tudi za letošnje leto zadali izvedbo kar velikega števila zahtevnih nalog.

Sledili so pozdravni nagovori številnih gostov, ki so vsi poudarili naše dobro sodelovanje v preteklosti in želje za nadaljevanje le-tega v bodoče.

Tudi letošnjemu zboru smo pridružili strokovno predavanje z naslovom »Evropa med Ukrajino in Gazo«, ki ga je izvedel dr. Uroš Lipušček in smo mu prisotni z zanimanjem prisluhnili, saj nam je v svojem nastopu osvetlil širše dogajanje v aktualnih kriznih žariščih.

Naše druženje smo zaključili ob prigrizku in kozarcu belokranjskega, kjer smo se prijatelji in znanci še sproščeno pogovorili med seboj.

 

Besedilo:         Peter Golobič

Fotografije:     Bojan Jakša, Hermina Golobič