Častniki in podčastniki, združeni v OZSČ Bela krajina, smo se v petek, 11. marca 2022, v Kulturnem centru Semič zbrali na rednem letnem zboru.

Po pozdravu praporu OZSČ in po himni, ki jo je odpela mlada pevka Lina Rožman, po uvodnem pozdravu predsednika OZSČ Antona Krašovca in po izvolitvi organov zbora, smo nadaljevali s svečanim delom zbora – s podelitvijo kar devetih priznanj ZSČ, podelila pa sta jih predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner, in predsednik OZSČ, stotnik Anton Krašovec. V imenu prejemnikov priznanj se je zahvalil stotnik Boris Lovrenčič.

Sledilo je podajanje poročil o delu v preteklem obdobju: poročilo predsednika, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Iz podanih poročil je bilo razvidno, da smo bili belokranjski častniki kljub znanim zdravstvenim razmeram aktivni in uspešni. Vsa podana poročila smo soglasno sprejeli.

V nadaljevanju zbora smo po razpravi sprejeli tudi predstavljeni finančno ovrednoten program dela območnega združenja za leto 2022 in vsebinski program dela za leti 2022 in 2023. Člani OZSČ Bela krajina smo si za nastopajoče obdobje zadali izvedbo kar velikega števila zahtevnih nalog.

Sledili so pozdravni nagovori številnih gostov, ki so vsi poudarili naše dobro sodelovanje v preteklosti in želje za nadaljevanje le-tega v nastopajočem obdobju. Predsednik OZSČ Bela krajina, stotnik Anton Krašovec, se je ob izteku mandata dosedanjemu predsedniku ZSČ generalmajorju dr. Alojzu Šteinerju prisrčno zahvalil za opravljeno delo.

Tudi letošnji zbor smo povezali s strokovnim predavanjem, ki ga je o okupacijskih mejah v Beli krajini v letih 1941-1945 podal naš rojak dr. Božidar Flajšman s Filozofske fakultete v Ljubljani.

Naše druženje smo zaključili ob prigrizku in kozarcu belokranjskega, kjer smo se prijatelji in znanci še sproščeno pogovorili med seboj.

Besedilo: Peter Golobič, fotografije: Bojan Jakša.