Člani častniških organizacij Bele krajine in Novo mesto, smo dne 23. septembra obiskali 8. sejem obrambe in zaščite (SOBRA) v Gornji Radgoni. Cilj strokovne ekskurzije je bil ogled opreme in dejavnosti Slovenske vojske, ki predstavlja osrednji del sejemske predstavitve. Hkrati pa smo si ogledali tudi predstavitev zmogljivosti vojaške industrije sosednjih držav Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Na ogled so tudi zmogljivosti Urada za zaščito in reševanje, ki deluje v sestavu Ministrstva za obrambo. Slednji so predstavili opremo in zmogljivosti Civilne zaščite in Gasilske zveze. Predstavila se je tudi Policija. Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo o zgodovini milice in policije ter zmogljivosti, ki jih imajo njihove enote. Ob statičnih predstavitvah so bile izvedeni tudi prikazani delovanj ter različne delavnice. Sejem se bo zaključil v soboto 25. septembra.

Drugi del dneva pa je bil posvečen seznanitvi z dogodki v Gornji Radgoni med vojno za osamosvojitev Slovenije. Gornja Radgona je bila med vojnimi spopadi med JLA in pripadniki Teritorialne obrambe, Milice in prostovoljci najbolj prizadeto mesto. Zaradi bojnih spopadov je bilo porušenih in poškodovanih več stanovanjskih objektov. Naši gostitelji iz Območne organizacije slovenskih častnikov Gornja Radgona so nam predstavili do podrobnosti potek dogodkov od 28. junija do 4. julija 1991. Upamo, da bomo njihovo gostoljubnost lahko povrnili, ko bodo njihovi člani obiskali Belo krajino in Dolenjsko.

Besedilo in Fotografije: Vasilije Maraš.