Aktualne zdravstvene razmere so drastično posegle tudi na področje delovanja častniških organizacij v vsej republiki. Da bi to dolgo obdobje posamezne organizacije preživele s čim manj negativnimi posledicami, smo se morali na razmere odzvati z drugačnimi pristopi k delu. Pri tem nam je bilo v veliko pomoč digitalno okolje, ki smo ga pripadniki OZSČ Bela krajina s pridom izkoristili. V vsakem od treh mesecev letošnjega prvega četrtletja smo izpeljali sejo predsedstva OZSČ, v marcu pa smo tako, kot vsako leto, izvedli tudi letni zbor.

Prvo letošnjo sejo razširjenega predsedstva smo pripravili v torek, 26. januarja. Ker zbiranje večjega števila oseb ni bilo mogoče, smo upoštevali navodila predsedstva ZSČ in sejo izvedli na daljavo z uporabo aplikacije »Zoom« – generalni sekretar predsedstva nas je z aplikacijo tudi oskrbel. »Zoom« je spletna platforma za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja.

Tako smo na ta januarski torek člani predsedstva v razširjeni sestavi aplikacijo s pridom uporabili in ob vodenju našega predsednika stotnika Krašovca sejo tudi brez posebnih težav izvedli ter se ob tem seznanili z omenjeno aplikacijo.

Drugo letošnjo sejo predsedstva OZSČ smo izvedli čez mesec dni – 23. februarja 2021. Tedanje razmere so omogočale, da smo se ob siceršnjem upoštevanju omejitev sestali v naši pisarni v Metliki. Na tej seji smo se dogovorili, da bomo letošnji zbor izvedli v korespondenčni obliki.

Korespondenčni zbor OZSČ Bela krajina je potekal od 12. do 17. marca 2021. Večina članov OZSČ je gradivo in glasovnice prejelo po elektronski, ostali pa po klasični pošti. Tako je tudi glasovanje potekalo v elektronski in pisni obliki.

V torek, 23. marca pa smo se ob upoštevanju navodil v naši pisarni v Metliki zbrali na tretji letošnji seji predsedstva, kjer smo med drugim ugotovili, da je bil korespondenčni zbor uspešen in da so bili z večino sprejeti vsi predlagani sklepi. Na seji smo se odločili tudi, da bomo na video-konferenčni način izvedli predavanje o kibernetski varnosti.

Da bi preverili, kakšne so med našim članstvom možnosti za izvedbo takega predavanja, smo v ponedeljek, 26. marca 2021 drugič uporabili aplikacijo »Zoom«. Ob tem smo preverili znanje članov razširjenega predsedstva, v interaktivni sestanek so se prijavili še nekateri drugi člani OZSČ, katerim smo ob prvem vstopu v aplikacijo nudili ustrezno pomoč.

Člani OZSČ Bela krajina ugotavljamo, da vse bolj prisotna digitalizacija, pa tudi aktualne razmere, zahtevajo nova znanja in veščine, s katerimi se moramo v čim večjem številu spoznati in jih uporabljati.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič