V četrtek, 17. januarja, smo se na pokopališču na Suhorju pri Metliki še zadnjič poslovili od našega člana in nekdanjega predsednika Janeza Videtiča.

Naš tovariš Janez je bil predsednik naše predhodnice – organizacije ZRVS Metlika vse do preoblikovanja le-te v ZSČ leta 1995. Od tega leta dalje do leta 2007 je bil tri mandate podpredsednik OZSČ Metlika, od leta 2007 do 2011 je bil predsednik Nadzornega odbora OZSČ Metlika, od takrat dalje in vse do sedaj pa član Nadzornega odbora. Bil je tudi član predsedstva ZSČ, od katere je tudi prejel najvišje priznanje – Zlato plaketo ZSČ.

V imenu slovenskih častnikov se je od pokojnega Janeza poslovil častni predsednik ZSČ, polkovnik Miha Butara.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Peter Golobič, fotografije: Renata Brunskole in Anton Krašovec.