V torek, 18. decembra 2018, smo se člani predsedstva OZSČ Bela krajina v razširjeni sestavi srečali na zadnji seji v letu 2018.

Na seji predsedstva smo pregledali izvedene aktivnosti in sprejeli oceno, da smo z delom v letu, ki se izteka, lahko zadovoljni, saj se je letos zvrstilo kar 105 dogodkov. Kljub nekaterim težavam pri izvedbi posameznih aktivnosti smo planirane naloge v veliki večini izpolnili.

V nadaljevanju smo spregovorili o nalogah, ki nas čakajo v naslednjem letu. Ob tem smo posebno pozornost namenili osrednjemu dogodku v Beli krajini – spustu Kolpa-Kupa 2019.

Ker je v začetku leta 2019 pred nami volilni občni zbor, smo spregovorili tudi o pripravah na sam zbor in posebej o kandidiranju v nove organe združenja.

Seznanili smo se tudi z aktivnostmi sprejema Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.

Po uradnem delu seje predsedstva je sledil še svečani del: praporščaki OZSČ smo iz rok predsednika prevzeli novo pohodno zastavo OZSČ Bela krajina. Naše združenje je namreč iz občinskega združenja Metlika preraslo v območno združenje vseh belokranjskih častnikov in podčastnikov. Doslej se je pohodna zastava glasila na občinsko združenje, nova pa je usklajena z našim novim statutom.

Sledilo je tovariško druženje, ob koncu katerega smo si zaželeli uspešno delo tudi v naslednjem letu.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič.