V letošnji program dela smo si člani OZSČ Bela krajina poleg drugih aktivnosti zadali tudi nalogo, da bomo organizirali vojaško-strokovno ekskurzijo na Goriški Kras na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Ekskurzijo smo uspešno izvedli v prelepem poletnem vremenu v soboto, 29. junija 2019, udeležilo se nas je skupaj štirideset članov OZSČ, veteranov vojne za Slovenijo in družinskih članov.

Pot nas je najprej vodila čez zahodno mejo v Italijo, na področje občine Sovodnje ob Soči, kjer nas je pričakal predsednik goriške OZSČ z ekipo sodelavcev, ki nas je potem ves dan spremljala na naši poti. Odpeljali smo se nad zaselek Cotiči, nad katerim se na griču Debela griža nahaja osrednja točka naše ekskurzije – sistem vojaških utrdb NATO iz obdobja hladne vojne. Tu so nas sprejeli člani društva, ki skrbi za omenjeni sistem bunkerjev in v njem delujejo Italijani in zamejski Slovenci. Razdelili smo se v dve skupini in si ob skrbnem vodenju ogledali opuščene, vendar vrhunsko vzdrževane utrdbe.

Utrdbe, zgrajene v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, so imele nalogo zaustaviti ali vsaj ovirati napredovanje vojske članic Varšavskega pakta (in Jugoslavije) ob morebitnem napadu. Zadrževanje nasprotnika bi jim omogočilo priprave na obrambo. Te objekte, ki so sicer le del velikega obrambnega sistema, sestavlja utrjeni poveljniški in opazovalni položaj, pet položajev (bunkerjev) za avtomatsko protipehotno orožje, en zaklon za bližnjo borbo in dve ploščadi za minomete. Že na prvi pogled smo ugotovili, da so bili bunkerji izdelani zelo kakovostno, opremljeni z električno in telefonsko napeljavo in pripravljeni tudi za zaščito pred jedrsko nevarnostjo.

Po ogledu smo se polni novih vtisov vrnili na slovenski Kras, kjer smo se v Opatjem selu podprli s kosilom.

Pot smo nadaljevali na področje vasi Lokvica, kjer smo si ogledali kraško Leopardovo jamo ali Pečinko, ki je svojo vlogo odigrala predvsem kot učinkovito zaklonišče v času I. svetovne vojne na soškem bojišču. V njeni bližini smo obiskali še tako imenovani Borojevićev kamniti prestol iz istega obdobja, ki je dobil ime po poveljniku 5. avstro-ogrske armade ter sosednji spomenik-kažipot, posvečen avstroogrskemu nadvojvodi Jožefu.

Sledil je kratek postanek na turistični kmetiji Marušič, nato pa smo si ogledali še Krompirjevo jamo, kjer so nam domači jamarji predstavili vlogo te kraške jame v I. svetovni vojni, ko je nudila dobro zavetje avstroogrskim vojakom.

Sledil je še kratek obisk zadnje točke naše ekskurzije, pomnika braniteljem slovenske zemlje na razgledni vzpetini Cerje, katerega namen je predstaviti pomembne dogodke v slovenski zgodovini.

Na poti domov smo izvedli analizo današnjega dogajanja in skupaj ugotovili, da je bila ekskurzija uspešna in poučna in da je spoznavanje vojaške zgodovine eno od težiščnih področij dela naše organizacije.

This slideshow requires JavaScript.

 

Besedilo in fotografije:            Peter Golobič