V soboto, 30. marca 2019, je v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu pri Ljubljani potekala Redna letna skupščina Zveze slovenskih častnikov. Skupščine smo se udeležili tudi trije člani OZSČ Bela krajina.

Skupščina je imela dva dela: slovesni del in delovni del. V okviru slovesnega dela skupščine je bila tudi točka dnevnega reda: podelitev priznanj ZSČ. Ta točka je bila za belokranjsko združenje še posebej pomembna, saj je bil med prejemniki najvišjih priznanj ZSČ letos tudi naš sekretar, stotnik Jurij Jelerčič.

Stotnik Jelerčič je poleg ostalih dveh prejemnikov iz rok predsednika ZSČ, genmaj. dr. Alojza Šteinerja, prejel Zlato plaketo ZSČ. Za to visoko priznanje ga je predlagalo predsedstvo OZSČ Bela krajina na osnovi njegovega nesebičnega in požrtvovalnega dela na dolžnosti sekretarja od leta 2003, to funkcijo pa je opravljal že v zadnjem mandatu ZRVS. Na ravni zveze pa je Jurij član Komisije za nadzor. Za prejeto visoko priznanje stotniku Jelerčiču iskreno čestitamo.

V delovnem delu skupščine pa smo z vso resnostjo obravnavali in sprejeli predstavljena poročila, še posebej pa načrte dela ZSČ za letošnje in naslednje leto in letošnjo skupščino uspešno zaključili.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič.