V vseh treh belokranjskih občinah – Črnomelj, Metlika in Semič – menjaje vsako leto gostimo partizanske enote NOV in POS, ki imajo domicil v Beli krajini. Letošnje, že 62. srečanje, je bilo organizirano v nedeljo, 5. septembra, v Kulturnem domu Črnomelj. Srečanja smo se s svojim praporom tradicionalno udeležili tudi člani Območnega združenja slovenskih častnikov Bela krajina.

Že zbiranje pred kulturnim domom, v katerem je februarja 1944 potekalo 1. zasedanje slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), je bilo prav posebno, saj se zaradi aktualnih zdravstvenih razmer s sotovariši že kar nekaj časa nismo srečali. Zatem smo se skupaj napotili v kulturni dom, kjer je bila organizirana privlačna proslava ob letošnjem srečanju.

Prireditev, ki so jo prežemale udarne pesmi Partizanskega pevskega zbora, recitacije Roka Babiča in petje Nine Šalamon, je povezoval Tadej Fink. S strani gostitelja – Občine Črnomelj – nas je v pozdravnem govoru nagovoril župan Andrej Fabjan. Slavnostni govornik pa je bil letos član Predsedstva ZZB za vrednote NOB, polkovnik Milan Gorjanc. V slavnostnem govoru je orisal dogajanje med II. svetovno vojno in potek organiziranja partizanske vojske, dotaknil pa se je tudi trenutnih razmer v domovini.

Po zaključeni proslavi smo si v Kulturnem domu ogledali še razstavo »Domovina je kultura«, sledilo pa je krajše druženje ob malici in tovariškem pogovoru.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič