V petek, 23. novembra 2018, je Belokranjsko društvo General Maister v Semiču pripravilo spominsko svečanost ob državnem prazniku. Na njihovo povabilo smo se svečanosti udeležili tudi slovenski častniki, združeni v OZSČ Bela krajina, s svojim praporom.

Oba govornika sta poudarila pomen našega vzornika – generala Maistra in njegovih borcev za Slovenijo in Slovence, KUD Jože Mihelčič iz Semiča pa je pripravilo priložnostni kulturni program.

V sklopu praznovanja je isto KUD izdalo in predstavilo zbornik »Prva svetovna vojna in Semič«, v avli Kulturnega centra pa je bila postavljena razstava dokumentov iz I. svetovne vojne z naslovom »Junakom v spomin«.

Po prireditvi pa je pred vhodom v semiški Kulturni center sledilo odkritje spominskega obeležja junakom prve svetovne vojne in Maistrovim borcem iz semiške občine.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič.