V nedeljo, 5. maja se je v Dragatušu v črnomaljski občini odvila spominski svečanost, katere smo se udeležili tudi člani Območnega združenja slovenskih častnikov Bela krajina v svečanih uniformah in s praporom združenja.

V nedeljo dopoldne smo se zbrali »na placu« v Dragatušu, kjer smo se spomnili, da je ravno tega dne minilo osemdeset let od bombardiranja te belokranjske vasi. Tu se je namreč takrat nahajal Glavni štab slovenske vojske, ki so ga nemški okupatorji nameravali uničiti. Vendar jim to ni uspelo, so pa uničili dotlej to lepo belokranjsko vas.

V programu prireditve sta nas nagovorila predsednik Sveta krajevne skupnosti Dragatuš in črnomaljski župan, dogajanje pa so slikovito popestrili dragatuški tamburaši in folkloristi ter učenci dragatuške osnovne šole.

 

Besedilo in fotografije:            Peter Golobič