Belokranjski častniki, združeni v Območnem združenju slovenskih častnikov (v nadaljevanju OZSČ) Bela krajina, vsako leto zadnjo soboto v juliju izvedemo tradicionalni spust po mejni reki Kolpi. Zadnjih sedem let pa skupaj z Hrvatskim častniškim zborom (HČZ) Karlovške županije organiziramo mednarodni spust KOLPA-KUPA, ki pa je hkrati tudi krovni dogodek ZSČ.

Letos smo spust KOLPA-KUPA 2023 prvič lokacijsko prestavili na hrvaško reko Mrežnico na delu te reke med Zvečajem in Belavići pri Dugi Resi. Spusta se je udeležilo 96 udeležencev iz šestnajstih območnih in občinskih združenj slovenskih častnikov: Nova Gorica, Domžale, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Krško, Brežice, Maribor, Novo mesto, Maribor, Slovenska Bistrica, Velenje, Ljubljana, Creina Kranj, Trbovlje, Jesenice-Kranjska gora in seveda Bela krajina, ter približno 60 udeležencev iz sosednje Hrvaške.

Pogled na petnajst raft-čolnov, ki so se spustili po reki Mrežnici, je bil res veličasten. Organizator HČZ-KŽ je zagotovil tudi reševalce in potapljače, ki so spremljali kolono čolnov in skrbeli za varen spust.

Ob začetku in zaključku spusta pa so udeležence pozdravili: predsednik HČZ-KŽ, ki je hkrati tudi predsedni krovne organizacije HČŽ Igor Majetič, predsednik OZSČ Bela krajina Anton Krašovec, podpredsednik ZSČ Bojan Šoper in namestnica gradonačelnika Duge Rese.

Lepo sončno vreme, topla voda prekrasne reke Mrežnice, dobra organizacija in prijetno vzdušje udeležencev je pomoglo k uspešni izvedbi tega zahtevnega, a prijetnega dogodka. Udeleženci smo vsi po vrsti zagotavljali, da smo preživeli čudovit dan v družbi prijateljev in v objemu reke Mrežnice, ki nas je presenetila s čisto vodo in s svojo lepoto.

 

Besedilo:         Anton Krašovec

Fotografije:     Bojan Jakša