Nagovor Predsednika ZSČ, generalmajorja dr. A. Šteinerja