CIOR pozni letni kongres se je začel v ponedeljek 28. 9. 2020 v Talinu in bo trajal 4 dni. Glede na razmere, ki jih je povzročil COVID-19, se ga neposredno udeležuje del predsedujočih iz Velike Britanije in 7 podpredsednikov Sveta CIOR. Virtualno udeležbo je potrdilo 17 podpredsednikov. Nekaj pa je svojo udeležbo opravičilo. CIOR kongres bo pregledal delo zadnjega leta in sprejel najpomembnejša gradiva za nadaljnjo organizacijo in delo združenja. Pregledal bo predlog in spremembe korporativne strukture organizacije, predvsem z vidika njenega finančnega poslovanja in notranjih povezav, sprejel posodobljen statut,  delo delovnih teles in njihovih vodstev in izvajanja nalog kot tudi sodelovanje s sorodnimi organizacijami, CIOMR in NRFC ter CISOR. Na kongresu bo izvršena primopredaja predsedujoče zvezi, ki bo v obdobju 2020 do 2022 Nemčija.

Slovenski predstavnik, podpredsednik SVeta CIOR za Slovenijo, Rajko Najzer, se je seje udeležil virtualno.