Po dveletnem predsedovanju Švice, smo se udeležili zaključnega kongresa v organizaciji švicarskih podčastnikov v SIONU. Kongres je potekal v dneh od 21. do 25. Septembra 2022.

Po 840 km prevožene poti smo prispeli v mesto SION.

Nastanjeni smo bili v vojašnici za usposabljanje vojaških policistov sredi mesta Sion. V bližini je tudi bivše vojaško letališče, ki je poskrbelo, da so nas preletavali helikopterji in letala.

V treh delovnih dnevih smo se seznanili s podrobnostmi predsedovanja mednarodnemu združenju podčastnikov v rezervi CISOR Švica.

Trije delovni dnevi so bili zapolnjeni s predstavitvami in nalogami za komisije.

Komisija za pravno statusna vprašanja, ki jo je zastopal PPRSV vojak Robert Svenšek je pregledovala statut in pravila, jih usklajevala med člani iz 13 držav ter dodala popravke v člene, ki jih je potrebno spremeniti glede na novo članstvo.

Prav tako je komisija za šport in trening, ki jo je zastopal pripadnik PPRSV vštvod Mitja Rebec, pregledala pravila in uskladila člene spremembam ki jih narekujejo pristopi novih članov.

Vse sklepe obeh komisij smo na skupnem sestanku predsedstva sprejeli.

V vojašnici smo si ogledali tehnični zbor vojaške policije. Predstavili so nam kriminalistične metode, postopke pridobivanja sledi in cestnoprometne postopke vojaške policije.

Sledil je tudi vojaško strokovni izlet s helikopterji Eurocopter AS332 Super Puma mimo gore Matterhorn v mesto Zermat, kjer nas je prejel župan. Predstavil turistični kraj in povedal, da se ledenik pod mogočno goro zmanjšuje oziroma tali.

Na zaključnem večeru smo podelili nekaj priznanj in jih tudi prejeli.

Povratek po isti poti je potekal lepo in varno.

 

Zapisal: vprap Tomaž LAVTIŽAR, OR 9

Podpredsednik CISOR

Član predsedstva ZSČ