Dogovor o sodelovanju v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) so domoljubne in veteranske organizacije sklenile 16. septembra 2008 in izhaja iz sorodnih ciljev in nalog delovanja teh organizacij in iz potrebe po uskladitvi delovanje organizacij pri uresničevanju posebnih in skupnih interesov našega poslanstva, zlasti pri: ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot, ohranjanju in negovanju spomina na prelomne trenutke v boju za slovenski narod in domovino, ohranjanju vrednot, ki so ustvarjene v bojih za osamosvojitev Slovenije skozi zgodovino, prizadevanju za mir v svetu in prizadevanju za uveljavljanje splošne deklaracije človekov pravic.

Koordinacijo sestavljajo: Zveza društev General Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza društev in klubov MORiS in Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

Zveza slovenskih častnikov prevzela predsedovanje Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije na 58. seji Koordinacije, ki je potekala 9. januarja 2019. Na tej seji je pregledano delo v letu 2018 in sprejet Program dela z Načrtom skupnih aktivnosti za leto 2018.