V sredo 21. septembra 2016 je v Ljubljani med 11. in 12.30 uro potekal Pohod za mir 2016.

Pohod za mir so letos prvič v Sloveniji organizirale veteranske in domoljubne organizacije: Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Zveza društev vojnih invalidov Slovenije. Navedene organizacije so članice Svetovne federacije veteranov, v kateri usklajeno zastopajo interese slovenskih veteranov in usklajeno izvajajo skupne aktivnosti federacije. Pohoda so se udeležili tudi predstavniki Zveze slovenskih častnikov.

Pohod miru_2 Pohod miru_4 Pohod miru_1