Priznanje za ZVGS

V ponedeljek, 24. maja 2021, je na Ministrstvu za obrambo Republike potekala slovesnost, na kateri so posameznikom ter združenjem in organizacijam podelili priznanja ministrstva.

Med prejemniki je bilo tudi Združenje vojaških gornikov Slovenije, ki je za izjemne zasluge, požrtvovalnost in prizadevnost pri krepitvi in uspehih Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo prejelo Veliko plaketo za sodelovanje.

Priznanje je v imenu združenja prevzel predsednik Slavko Delalut.

Vojaški gorniki smo lahko ponosni na to priznanje, saj to pomeni , da je naše delo opaženo in cenjeno, za kar gre zahvala vsem vam, vojaškim gornikom, ki na kakršen koli način prispevate k prepoznavnosti in ugledu našega združenja!

Besedilo: Slavko Delalut, fotografije: osebni arhiv S. Delalut.