V Združenju vojaških gornikov Slovenije bomo 50. obletnico ustanovitve TO obeležili z izdajo knjige »Vojaška pošta 3215 Bileća – Kdo je poveljeval slovenskim teritorialcem v vojni 1991«. Uradna predstavitev knjige bo septembra letos v NATO Centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah. Knjigo pa je že mogoče dobiti pri Tomažu Pirjevcu: tomaz.pirjevec@telemach.net.

Člani združenj ZSČ, ki jih knjiga zanima, lahko kontaktirajo Tomaža Pirjevca neposredno! Možen je pa tudi dogovor med Združenjem vojaških gornikov in ostalimi združenji ZSČ za posebno predstavitev knjige.

Besedilo in prve strani knjige: Janez Kavar, ZVGS