Združenje veteranov 13. oklepnogrenadirskega bataljona avstrijske vojske (PzGrenB13), 13er-Kameradschaft,  je nedavno izdalo obsežen zbornik o angažiranju bataljona na zavarovanju avstrijsko-slovenske meje v času slovenske osamosvojitvene vojne 1991. Zbornik ima naslov »1991« s podnaslovom  »19. Juni bis 10. Juli 1991 Das Panzergrenadierbatallion 13 im Sicherungseinsatz an der Staatgrenze  zu Jugoslawien«. V njem vojaški veterani elitnega bataljona avstrijske vojske opisujejo dogajanje in doživljanje vojne v Sloveniji pred tridesetimi leti.

Naše združenje že vrsto let sodeluje z več sorodnimi in veteranskimi organizacijami v tujini, posebej v Italiji in Avstriji. Sodelovanje z avstrijskimi veterani 13. oklepnogrenadirskega bataljona je bilo razlog za povabilo k sodelovanju pri pripravi zbornika, s člankom o dogajanju na mejnem prehodu Ljubelj na slovenski strani.

Uvod zborniku so napisali ministrica za obrambo Republike Avstrije mag. Klaudia Tanner, generalni inšpektor avstrijske vojske general mag. Robert Brieger, koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser in drugi. Jedro vsebine zbornika pa sestavljajo članki veteranov, ki so s svojim tankovskim bataljonom varovali avstrijsko južno mejo pred nepredvidljivimi aktivnostmi nekdanje JLA. Njihove pripovedi niso le podoživljanje vojaškega dogajanja tik ob državni meji in čez mejo, ampak tudi očitno simpatiziranje s Slovenci, s pripadniki slovenske TO in slovenske Milice, ki so se JLA uspešno vojaško zoperstavili. Posebej zanimivo je izraženo njihovo navdušenje nad vzpostavljenim čezmejnim vojaškim sodelovanjem po koncu vojne, tako med avstrijsko in slovensko vojsko, kot med zdaj veterani z obeh strani Karavank. V zborniku so objavljeni mnogi zanimivi pomembni arhivski dokumenti in zbir člankov in fotografij iz avstrijskega časopisja tistega časa.

Posebna vrednost zbornika je predstavitev doživljanja vojne v Sloveniji z druge, sosedske perspektive. Pričevanja kako so avstrijski vojaki in njihova javnost videli in razumevali naš spopad za samostojnost, svobodo in suverenost.

Zbornik je natisnjen v nemščini, z obsežnim fotografskim gradivom in kopijami dokumentov. Obsega 197 strani velikega A4 formata. Izvod zbornika posedujeta tudi Mestna knjižnica Kranj in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič, kmalu pa tudi centralna knjižnica MORS.

Besedilo: Janez Kavar.