V tem tednu smo se poslovili od upokojenega polkovnika Ivana Herberta Kukca, rojenega 24. maja 1942. Ivan je bil eden od ustanovnih članov Združenja slovenskih mirovnikov, dolgoletni član Zveze slovenskih častnikov in Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Skozi celotno življenjsko obdobje je izkazoval pripravljenost za strokovno in poglobljeno delo na vojaškem področju ter vključevanju v družbeno življenje. Po končani srednji vojaški šoli in Vojaški akademiji kopenske vojske ga je službena pot vodila po različnih krajih takratne države. Od leta 1971 je služboval na področju Slovenije, kjer je skozi svoje delo opravljal pionirska dela na področju informatike. V prelomnih časih leta 1989 do 1991 je bil eden od redkih visokih častnikov JLA in edini iz takratne stalne sestave RŠTO, ki je sodeloval, od avgusta 1990, z varnostno službo Sekretariata za ljudsko obrambo. Z 28. junijem 1991 je zapustil JLA in se zaposlil kot analitik vojaške situacije v varnostnem organu (VOMO) Ministrstva za obrambo. V ministrstvu je služboval kot republiški inšpektor za bojno pripravljenost v Republiškem inšpektoratu za obrambo in svetovalec načelnika GŠSV. V tem obdobju je sodeloval pri izdelavi prve vojaške doktrine, ustanovitvi strokovne revije Vojstvo in v skupini za uvedbo sistema kakovosti in projektnega managementa v Ministrstvu za obrambo. Leta 1996 se je upokojil. Za službovanje v Teritorialni obrambi in potem Slovenski vojski je prejel spominski znak Obranili domovino, bronasto medaljo generala Maistra, srebrno in zlato medaljo SV. Tudi po upokojitvi je deloval na področju obrambe saj je bil predsednik Društva upokojencev Ministrstva za obrambo. V letih 1998 do 2001 je predaval vojaški management na štabnih in višjih štabnih tečajih Centra vojaških šol v Poljčah.

Ivana bomo ohranili v spominu ne le kot strokovnjaka na vojaške področju temveč kot odličnega sodelavca, ki je bil vedno pripravljen aktivno sodelovati in deliti svoje strokovno znanje.

Slava mu!

http://www.du-mors.si/sl/splosne/zadnje-slovo-od-nasega-clana-ivana-herberta-kukca/

https://www.sistory.si/cdn/publikacije/44001-45000/44626/Zivljenjepis%20Kukec.pdf