Ker je med Ormožani vsaj 54 pripadnikov SV, ki so že bili na Mednarodnih operacijah in misijah (MOM), se nam je zdelo prav, da razstavo ZSM o MOM postavimo tudi v Ormožu. OZVVS in OZSČ Ormož sta skupaj poiskala prostor in z ormoškim županom dogovorila, da je razstava ma ogled tudi naključnim turistom v Ormožu, ki je 2023 zaznamoval 750 letnico prve omembe mesta pod enakimi pogoji kot je to veljalo za razstave, ki so posvečene omenjenemu jubileju.

Razstavo smo prevzeli v Mariboru po DOV VGM 20. 5. 2023 in jo prenesli v Ormož. Člani OZSČ Ormož smo razstavo ZSM o MOM dopolnili s podatki in fotografskim gradivom o Ormožanih na MOM.

V letu 2023 smo poskrbeli za organiziran ogled razstave:

 

  • Najprej so si razstavo, 6. junija 2023, ogledali učenci OŠ Središče ob Dravi 6. 6. 2023. Razstavo si je ogledalo 175 učencev.
  • 7. 2023 smo bili počaščeni z obiskom ormoškega podžupana Zlatana Fafoliča in župana Občine Središče ob Dravi Tonija Jelovice, predsednika ZVVS Ladislava Lipiča in podpredsednika ZVVS Venčeslava Ogrinca, nekdanjega predsednika ZSČ Alojza Šteinerja, člana vodstva PVD SEVER Maribor Mirka Ploja, predsednice ZZB za vrednote NOB Ormož Aljoše Vodnik. Prisostvovali so tudi predsednik OZSČ Ormož polkovnika Ernest Pleh, predsednik Gasilske zveze Ormož mag. Dejan Jurkovič in poveljnik Gasilske zveze Ormož Tonček Lisjak. S svojo prisotnostjo so nas počastile delegacije OZVVS Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše, Maribor, Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota, PVD SEVER, OZSČ Ormož in Slovenska Bistrica, Ljutomer in Gornja Radgona ter Gasilske zveze Ormož, skupaj si je razstavo ogledalo 175 obiskovalcev.
  • V okviru študijskega potovanja, 12. 9. 2023 v Ormožu, si je razstavo ogledalo 24 kandidatov za častnike iz Šole za častnike.
  • Obisk 47 članov DU MORS iz Celje v Ormožu, 21. 9. 2023, je popestrilo z ogledom razstave.
  • Za potrebe SOBRA smo, 22. 9. 2023, razstavo postavili na sejmišču v Gornji Radgoni, kjer smo skupaj s pripadniki VM SV ves teden skrbeli za vodenje mladih in drugih obiskovalcev po razstavi. Razstavo si je v treh dneh ogledalo vsaj 300 mladih.
  • Srečanje nekdanjih pripadnikov TO VŠP, 11. 10. 2023 v Ormožu, je omogočilo tudi njim ogled razstave.
  • Obisk 125 članov PVD SEVER iz Posavja, Zasavja in Gorenjske, v Ormožu 25. 10. 2023.
  • Člani predsedstva OZVVS Ormož, so si razstavo ogledali 8. 11. 2023.
  • Srečanje članov PVD SEVER Maribor in OZVVS Ormož, dne 22. 12. 2023, je vključevalo tudi ogled naše razstave.

 

Hvala Združenju Slovenskih mirovnikov, da smo člani OZSČ Ormož, veterani iz OZVVS Ormož in PVD SEVER odbor Ormož, imeli razstavo o MOM v Ormožu in priložnost, da smo lahko organizirali oglede obiskovalcem različnih starosti in jim predstavili specifičen del krepitve državotvornosti Slovenije in ohranjanja domoljubja.

1_Razstava o MOM na OŠ Sreidišče 6. 6. 202

 

2_ogled razstave o MOM v Ormožu 2. 7. 2023 

 

3_Kandidati iz ŠČ na ogledu razstave v Ormožu 12. 9. 2023

 

4_Obiskovalci iz DU MORS Celje v Ormožu 21. 9. 2023

 

5_ Postavitev razstave o MOM na SOBRA 22. 9. 2023 

 

6_Ogled rastave s strani pripadnikov TO VŠP 11. 10. 2023 

 

7_Člani PVD SEVER so si ogledali razstavo 25. 10. 2023

Besedilo: Miran Fišer

Foto: Miran Fišer, Saša Fišer, Jože Kosi, Franc in Ivan Puklavec ter Drago Kukovec