Združenje slovenskih mirovnikov je v sodelovanju z društvom »Ščit« in ob izjemni podpori vodstva Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna gorica postavilo premično razstavo o mednarodnih operacijah in misijah v avli Srednješolskega izobraževalnega centra Ivančna gorica. Razstava je na ogled dijakom in profesorjem centra, pa tudi drugim, ki obiskujejo različne vzgojno izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti, ki potekajo v centru.

Premična razstava avtorja maj. mag. Zvezdana Markoviča – člana IO združenja, ki sta jo skupaj pripravila Združenje slovenskih mirovnikov in Vojaški muzej Slovenske vojske, bo v prihodnjih mesecih gostovala tudi po drugih krajih Slovenije. V aprilu je že dogovorjeno gostovanje v Moravčah.

 

Besedilo in fotografije: T. Turk