Združenje slovenskih mirovnikov je, v soboto 20. maja, predstavilo svoje delovanje na Dnevu odprtih vrat Vojašnice generala Maistra v Mariboru. Predstavitev, ki sta jo izvedla Bojan Gregorič in Janko Kolar, je obsegala tako predstavitev razstave od udeležbi Slovenske vojske v mirovnih operacijah in misijah, kot tudi delovanja združenja. Med ostalimi so si razstavo ogledali tudi štipendisti Slovenske vojske. Dobili so vpogled v eno od nalog, ki jih čaka, ko se bodo zaposlili v Slovenski vojski.

Predstavljen je bil zbornik, ki je bil izdan ob 25. obletnici izvajanja MOM. Obiskovalcem pa je bila na razpolago tudi zloženka o delovanju združenja. Novembra letos bo minilo deset let od ustanovitve združenja. Ob tej predstavitvi, se člani združenja predstavljajo tudi ob drugih priložnostih. Tako bo v maju razstava o delovanju Slovenije v MOM bila na ogled v Ormožu.

Za mir v svetu!

Veterani mirovnih operacij.

Pogled na razstavo.

Bojan z novo generacijo pripadnikov SV.

Kam bomo šli ko se zaposlimo v SV.

Zastava ZSM

Besedilo in fotografije: Vasko Maraš