V okviru dogodkov, ki so bili namenjeni obeležitvi 20. obletnice prve napotitve pripadnikov Slovenske vojske in Policije ter 10. obletnici napotitve prvih civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mirovne operacije in na misije, je bil izdan zbornik »20 LET V SLUŽBI MIRU«, v katerim so opisani dogodki in vloga posameznikov v tistih začetnih časih. Ideja o nastanku zbornika je nastala v Združenju slovenskih mirovnikov, ki združuje zainteresirane posameznike z izkušnjami iz mednarodnih operacij in misij tako iz Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo, civilnih funkcionalnih strokovnjakov ali diplomacije oziroma vseh, ki podpirajo sodelovanje Republike Slovenije v mirovnih operacijah in na misijah. Prispevke za zbornik, skupno jih je 32, so napisali posamezniki iz Slovenske vojske, Policije, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve in Fakultete za družbene vede.

Prispevki v zborniku so razdeljeni v dva dela. Prvi je namenjen zgodovinskemu pregledu sodelovanja, vplivu sodelovanja v mednarodnih operacijah in na misijah na preoblikovanje Slovenske vojske ter pogledom različnih javnosti na to področje in vloge diplomacije, pripadnikov policije in civilnih funkcionalnih strokovnjakov. Hkrati je prikazan pogled Nata in Evropske unije na to področje. Pri tem so pomembni razumevanje lokalnega okolja in proces odločanja ob napotitvi v posamezno operacijo ali na misijo ter vloga diplomacije in preučitev mednarodnih okoliščin v širšem in ožjem okolju delovanja. Pomembne pa so tudi pridobljene izkušnje in njihova preučitev ter prenos na naslednje generacije. Prikazano je tudi sodelovanje slovenske diplomacije, še posebej v posebni opazovalni misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v Ukrajini. V drugem delu zbornika so zbrana pričevanja posameznikov, ki so zaslužni, da je država danes lahko ponosna na svoje pripadnike, ki so v dvajsetih letih sodelovali v različnih delih sveta, od Balkana, Bližnjega vzhoda, Sredozemlja in Afrike do Azije. Zbrani so pogledi tistih, ki so bili v takratnem vodstvu generalštaba, tistih, ki so pripravljali pravilnike, ki so bili podlaga za napotitev, ter predvsem tistih, ki so bili pripadniki ali vodje kontingentov v Albi, Unficypu, Untsu, Kforju, Isafu ter v številnih drugih operacijah in na misijah.

V okviru dneva CVŠ je bila organizirana predstavitev zbornika slušateljem generalštabnega programa, višjega štabnega tečaja in višjega štabnega usposabljanja za podčastnike. Predstavitve, ki jo je usmerjal polkovnik Vasilije Maraš, urednik zbornika, so se udeležili posamezni avtorji prispevkov, upokojeni veleposlanik Mirko Cigler, upokojeni major Stasil Burja, direktor Direktorata za obrambne zadeve Srečko Zajc, VVU XIV razreda Andrej Strahovnik, doktor medicine in pripadnik PPRS ter upokojeni generalmajor drl. Alojz Šteiner.

Gospod Mirko Cigler je predstavil takratne mednarodne okoliščine in vlogo MZZ v tistem obdobju, način dela in priprave na Albo, z vidika diplomacije in vlogo Italije in OVSE.

Major Stasil Burja je predstavil priprave na Gornji Karabah in kako so bile te izkušnje uporabljene v pripravah na Albo in koliko so mu te izkušnje pomagale ob vodenju prvega “kopenskega” kontingenta v Sforju.

Gospod Srečko Zajc je predstavil začetke delovanja in vlogo civilnih funkcionalnih strokovnjakov ter osebne izkušnje iz operacije Isaf, kamor je bil napoten kot prvi civilno funkcionalni strokovnjak.

VVU Andrej Strahovnik je predstavil izkušnje, ki jih je dobil kot zdravnik v Role 1 v Bosni in Hercegovini ter Isafu.

Upokojeni generalmajor dr. Alojz Šteiner je predstavil kako on, preko svojega preučevanja in izkušenj, vidi vpliv udeležbe pripadnikov Slovenske vojske v MOM na transformacijo Slovenske vojske.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Vasilije Maraš

Fotografije: Carmen Kos