Združenje slovenskih mirovnikov je, po premoru zaradi epidemioloških razmer, nadaljevalo z izvajanjem letnih zborov članov po različnih krajih v Sloveniji. Osmi letni zbor združenja je bil izveden v soboto 9. aprila 2022 v Šentilju. Podana so bila poročila o delu v letu 2021. Kljub težavnim razmeram in razpršenosti članov po Sloveniji, smo uspeli izvesti nekaj aktivnosti v zoom okolju. V letošnjem letu bomo izvajali aktivnosti s ciljem obeležitve petindvajsete obletnice začetka sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah. Tako je v Parku vojaške zgodovine v Pivki, ob sodelovanju Vojaškega muzeja Slovenske vojske, na ogled razstava, ki prikazuje dosedanje delovanje na tem področju znotraj ministrstva za obrambo. Pred nami so novi izzivi, ki jih bo potrebno prilagajati tudi trenutnim razmeram, ki so nastale zaradi vojne v Ukrajini. Letni zbor smo zaključili s podelitvijo zlate medalje Zveze slovenskih častnikov Bojanu Doriču. Slednji je, v sodelovanju z Vojaškim muzejem Slovenske vojske, v zadnjih letih pripravil več razstav na osnovnih šolah v domačem okolju, kjer je bilo prikazano delovanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah.

V strokovnem delu po zboru nam je Vlado Maher, podžupan občine Šentilj in naš član, prikazal delovanje teritorialne obrambe na območju takratne občine Pesnica na območju Šentilja. Tu so pripadniki enot teritorialne obrambe uspešno zaustavili delovanje tankovske enote jugoslovanske ljudske armade. Po predaji pripadnikov enote, so formirali prvo tankovsko četo Teritorialne obrambe. Iz slednje je po vojni nastal 74. oklepno-mehanizirani bataljon.

Program smo nadaljevali z ogledom zbirke »Nepozabno doživetje Panonskega morja«, ki prikazuje obdobje, ko je bilo tu še plitko prazgodovinsko morje. V Regionalnem turističnem središču Septarija, ki se nahaja na starem mejnem prehodu z Republiko Avstrijo, je na ogled tudi zbirka Keltske poti. Zbirka prikazuje najdbe iz obdobja utrjene naselbine ter gomilnega grobišča na področju Novin. Tu so najdeni ostanki od bronaste do železne dobe, od 4. stoletja do 1. stoletja pred našim štetjem.

Deževno vreme nam ni preprečilo vožnje z brodom na Muri v Sladkem vrhu. Druženje smo zaključili v Zgornji Velki, kjer smo se pred povratkom domov okrepčali.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Vasilije Maraš

Fotografije: Zvezdan Marković