V soboto 17. februarja je bil v Vojašnici Franca Rozmana Staneta v Celju 11. letni zbor članov Združenja slovenskih mirovnikov. Program letnega zbora je vseboval strokovne, administrativne in zgodovinske vsebine. V uvodu je polkovnik Gregor Hafner seznanil prisotne z delovanjem 72. brigade, doma in v tujini. Prikazal je predvideni razvoj in opremljanje brigade v prihodnosti. Glede na vlogo in izkušnje članov združenja je še posebej poudaril sodelovanje pripadnikov brigade na mednarodnih mirovnih operacijah in misijah. Poudaril je pomen le teh, saj se s tem pridobivajo izkušnje in znanje, ki je pomembno za razvoj posameznikov kot enot. Namestnik poveljnika 20. pehotnega polka, major Andrej Rižnar, je predstavil delovanje polka.

V nadaljevanju je bili izveden letni zbor članov, ki se ga je udeležilo 33 odstotkov članov. V preteklem letu je bilo težišče dela na obeležitvi 10. obletnice delovanja združenja. Ob obletnici, je bila v Centru vojaških šol, 17. novembra, izvedena okrogla miza o prihodnosti MOM. Pričeli pa smo tudi postopke, ki bi omogočili, da se udeležencem v MOM prizna status veterana. V sodelovanju z veteranskimi organizacijami je bil pripravljen osnutek predloga dopolnitve zakona o veteranih. To bo tudi ena od težiščnih nalog v letu 2024. Za svoje dosedanje delo v združenju sta pisno priznanje ZSČ prejela Renato Petrič in Janko Kolar. Po koncu zbora je bil članom podeljena tudi majica z oznako združenja. Slednjo lahko člani dobijo pri predsedniku ali sekretarju združenja. Hkrati pa vabimo nove člane v naše vrste.

Po končanem zboru so si udeleženci v Pokrajinskem muzeju Celje ogledali še razstavo Celeia – mesto pod mestom. Pred odhodom domov je sledilo še okrepčilo in prijetno druženje.

Pozdrav predsednika udeležencem.

Predstavitev 72. brigade poveljnik brigade pk. Gregor Hafner.

Zahvala pk. Hafnerju in maj. Rižnarju za predstavitev in podporo pri izvedbi LZ.

Udeleženci letnega zbora ZSM 17. 02. 2024.

Renato Petrič prejema pisno priznanje ZSČ.

Janko Kolar prejema pisno priznanje ZSČ.

Na celjskem rimskem forumu 2000 let kasneje.

Besedilo: V. Maraš

Foto: ZSM