Združenje slovenskih mirovnikov, ki je bilo ustanovljeno novembra 2013, združuje zainteresirane udeležence in podpornike mednarodnih operacij in misij, z zanimanjem, a hkrati z zaskrbljenostjo spremlja razprave z obrambno varnostnega področja v naši družbi.
Ugotavljamo, da je kultura medsebojnih odnosov in razprav na vse nižji ravni. Vse bolj se pojavljajo posplošene izjave, ki so namenjene samo za lastno interesno skupino ali za zbujanje pozornosti v splošni javnosti. Drugo leto bomo praznovali 30 let samostojne države. Pri tem pa se obnašamo kot, da nam je bila le ta podarjena. Ni interesa za poglobljene strokovne razprave o pomenu varnosti in obrambe v sodobnem svetu in za iskanje soglasja o teh državotvornih vprašanjih. Mnogi državljani se ne zavedamo, da Slovenija ni osamljeni otok, ki ga trenutne politične, ekonomske, zdravstvene in ne nazadnje varnostne razmere v svetu ne zadevajo. Slovenija ima kot država, ki je vključena v Organizacijo združenih narodov, Evropsko unijo, Organizacijo varnosti in sodelovanja v Evropi ter zvezo NATO svoje obveznosti in pravice. Eno od teh področij je tudi delovanje Slovenske vojske in izvajanje obrambne ter mednarodne politike, pri čemer izvaja svoje poslanstvo. Predstavniki države v mednarodnih operacijah in misijah so pripadniki Slovenske vojske, Policije in civilni funkcionalni strokovnjaki.
Slovenska vojska je pričela z vključevanjem v mednarodne operacije in misije že leta 1997. V vsem tem obdobju so tako pripadniki Slovenske vojske kot civilni strokovnjaki ter policisti svoje naloge opravljali profesionalno in na visoki stopnji usposobljenosti. Naloge, ki se izvajajo v mirovnih operacijah in misijah predstavljajo pomemben faktor urejanja razmer na kriznih žariščih po svetu. Ključ delovanja predstavlja ravno podpora in pomoč lokalnemu prebivalstvu, kar se potrjuje tako na Bližnjem vzhodu, v Afriki, v Bosni in Hercegovini, na Kosovu ter tudi v Afganistanu. Vsaka od teh držav ima svoje posebnosti, pri čemer se mednarodni udeleženci, skupaj z mednarodnimi in nevladnimi organizacijami, prilagajajo tem razmeram. Predstavniki slovenske države se pri tem ravnajo po visokih etičnih standardih in si prizadevajo za ustrezno izvajanje svojega poslanstva. Med njimi so tudi vojaki, ki delujejo v manj ali bolj varnem okolju. Pripadniki slovenskih obrambnih sil in drugi udeleženci nikoli niso sodelovali v kinetičnih operacijah, ki bi zahtevale ubijanje nasprotnikov. Zato smo člani združenja ogorčeni nad mnenji in izjavami posameznikov, ki brez dokazov v slabi luči predstavljajo njihovo delovanje. Branimo svoje dostojanstvo pred nevednostjo tistih, ki zlahka izrekajo trditve brez podlage v dejstvih in okoliščinah.
Združenje slovenskih mirovnikov bo tudi v prihodnje aktivno podpiralo vključevanje Republike Slovenije v mednarodne operacije in misije, saj nam to narekujejo naše obveznosti, ki smo jih sprejeli z vključitvijo v mednarodne organizacije, sodelovanje pa nam omogočajo tudi dosedanje bogate izkušnje. Pri tem pa pričakujemo, da bo država poskrbela za našo opremljenost in varnost. Strokovno usposobljenost in visoka etična načela zagotavlja strokovno usposabljanje, ki je vsem udeležencem dokazano zagotovljeno zadnjih triindvajset let.
Združenje slovenskih mirovnikov ocenjuje, da se je tudi ob zadnjih razpravah pokazalo, da slovenska javnost ni dovolj, oz. ni v celoti dobro seznanjena z vlogo in pomenom vključevanja naše države v mednarodne operacije in misije. Še naprej si bomo prizadevali za promocijo sodelovanja, tako pripadnikov Slovenske vojske, Policije, civilnih strokovnjakov s področja razvojne pomoči, stabilizacije ter obnove in miru, še posebej med mladimi, kot tudi za vzpostavitev javno dostopnih zbirk in dokumentarnega gradiva s področja delovanja pripadnikov Slovenske vojske, civilnih funkcionalnih strokovnjakov in policistov na mednarodnih operacijah in misijah.
Za mir na svetu!
Izvršni odbor združenja
Na Vrhniki, 2. decembra 2020