Od začetka delovanja Združenja slovenskih mirovnikov je bilo vzpostavljeno sodelovanje z avstrijskimi mirovniki oz. njihovim združenjem Blue Helmet oz. Austrian Peacekeppers. Srečanja in sodelovanje na posameznih dogodkih je bilo utečeno in izvajano na zadovoljstvo vseh udeležencev. S pojavom pandemije, pa so se stiki prekinili. V želji, da bi se ponovno obudili, še posebej, ker je na obeh straneh izbrano novo vodstvo združenj. Tako sta nas na naše vabilo, obiskala predsednik avstrijskega združenja Nikolaus Egger, generalmajor v pokoju in generalni sekretar združenja Hans Zimmerman, rezervni nadporočnik v pokoju. S strani našega združenja so se srečanja udeležili predsednik Vasko Maraš, polkovnik v pokoju, sekretar Robert Simonič, podpolkovnik in predsednik nadzornega odbora Vlado Maher, brigadir v pokoju. Po kratkih predstavitvah udeležencev in predvsem obeh organizacij je osrednji del pogovorov bil namenjen prihodnjemu sodelovanju. Slednje se naj bi izvajala na področju izmenjave predavateljev oz. predstavitvi posameznih aktualnih zadev, udeležbi na okroglih mizah in drugih podobnih dogodkih.

1_Brigadir Vilbald Polšak pozdravlja vodji delegacij.

2_Pogovor o delovanju CVŠ.

3_Predsednik in generalni sekretar avstrijskega združenja.

4_Razgovor je potekal v dobrem vzdušju.

5_Ogled Vojaškega muzeja Slovenske vojske.

6_Izmenjava daril_plaketa avstrijskega združenja.

7_Imenjava spominskih daril_Zbornik 20 let MOM.