1. DEL:  Admiral Renato Petrič: Pobuda za referendum o naložbah v Slovensko vojsko je politični obračun
    https://www.domovina.je/admiral-renato-petric-pobuda-za-referendum-o-nalozbah-v-slovensko-vojsko-je-politicni-obracun/?fbclid=IwAR3YloOhX3ZGDbLHe8MPFns6p2HHK44NXza6YhNRReFe8slwNtkfKvmAYkU
  2. DEL: Renato Petrič: “Doseči moramo minimalni politični konsenz, da je Slovenska vojska naša vojska in da jo želimo imeti”
    https://www.domovina.je/renato-petric-doseci-moramo-minimalni-politicni-konsenz-da-je-slovenska-vojska-nasa-vojska-in-da-jo-zelimo-imeti-2-del/?fbclid=IwAR1qgwWY3I7gIkWgOYU3yXDDhidh6c9NB_waAb9wt047okz_l401m3tleRE