Poročnik Gorazd Hafner, predsednik Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik, je prejel drugo najvišje priznanje ZSČ – ZLATO PLAKETO na Redni letni skupščini Zveze slovenskih častnikov 2017 za dolgoletno uspešno delo v ZSČ in odlično vodenje Občinskega združenja.

Neposredno pred podelitvijo priznanja poročniku Hafnerju je prebrana naslednja obrazložitev:

»Poročnik Gorazd HAFNER je član Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik od leta 1992. Že takrat je bil zaradi svoje aktivnosti izvoljen za člana Predsedstva občinskega združenja, leta 2002 pa tudi za njegovega predsednika. To funkcijo že v četrtem štiriletnem mandatu opravlja še danes. Pod njegovim vodstvom je v združenju vsako leto oblikovan Program dela, ki temelji na ohranjanju in nadgrajevanju vojaško-strokovnih znanj članstva, seznanjanju z novostmi v Obrambnem sistemu Republike Slovenije ter spoznavanju organizacije, opreme in dela v Slovenski vojski, še posebej po prehodu na poklicno sestavo vojske in prostovoljne pogodbene rezerve. Ena od vsakoletnih nalog je tudi spremljanje dela Slovenske vojske med pripravami ter v mirovnih operacijah in misijah. Na njegovo pobudo je ustanovljena tudi strelska sekcija v združenju, v kateri je tudi sam zelo aktiven. Vse več članov se vključuje v delo te sekcije, ki tudi na strelskih tekmovanjih dosega zavidljive rezultate. Za svoja prizadevanja in uspehe pri delu združenja je poleg ostalih priznanj leta 2009 prejel tudi Plaketo ZSČ.

Za dolgoletno delo in odlično vodenje Občinskega ZSČ ter prispevek k ugledu ZSČ na lokalni in državni ravni poročnik Gorazd HAFNER prejme Zlato plaketo ZSČ.«

Ob prejemu visokega priznanja ZSČ mu člani OZSČ Hrastnik iskreno čestitamo!

Besedilo in fotografije: Jani Zore