V petek, 16. februarja 2024 je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik organiziralo prvi letošnji dogodek iz vojaško strokovnega programskega področja svojega letošnjega programa dela – predavanje »Zaključni boji v Sloveniji 1945«. Predaval je naš stari znanec mag. Gregor Jazbec, vojaški psiholog.

Na začetku predavanja je Igor Pogačnik, podpredsednik OZSČ Hrastnik, pozdravil vseh 44 udeležencev predavanja, ki so se odzvali povabilu. Posebni pozdrav je namenil članom domoljubnih in veteranskih organizacij iz Zasavja (OZSČ Trbovlje, ZB NOB Hrastnik in Trbovlje, Društvo General Maister Zasavje on OZVVS Zasavje) ter ostalim gostom.

Predavatelj G. Jazbec nas je na začetku predavanja uvedel v vojaško politično situacijo na območju Slovenije v začetku maja 1945 leta. Predstavil je strateško in taktično situacijo na severnem delu Slovenije tako na partizanski strani (4. operativna cona in njene podrejene enote ter delov 2., 3. in 4. jugoslovanske armade) kot tudi na sovražnikovi strani: nemške enote v sestavi grupe armije E pod vodstvom generala Löhra, deli hrvaške ustaško-domobranske vojske, enote slovenskih domobrancev in četniške enote. Posebno pozornost je namenil delovanju nemških enot in njihovem poveljniku generalu Löhra po 9. maju 1945, ko je bila v Evropi že podpisana kapitulacija nemške vojske. Zelo natančno je opisal dogajanje v štabu 4. operativne cone in brigadah v sestavi 14. divizije s posebnim poudarkom na velikem pogumu in hrabrosti poveljniškega kadra in borcev, ki so v spopadih prihajali v stik z veliko močnejšim nasprotnikom. V nadaljevanju je pozornost namenil tudi ostalim kvizlinškim enotam, ki so se umikale na avstrijsko Koroško, in delovanju partizanskih enot proti enotam kvizlinških formacij, ki se niso hotele predati in položiti orožje.

Vsi udeleženci predavanja smo z zanimanjem spremljali predavanje in kar prehitro sta minili dve šolski uri. Na zaključku predavanja je predavatelj odgovarjal na nekaj zanimivih vprašanj poslušalcev. Na koncu predavanja se je Jani Zore, član predsedstva OZSČ Hrastnik, zahvalil predavatelju za čudoviti in izčrpno predavanje ter mu izročil priložnostno darilo – koledar združenje za leto 2024. Vsi udeleženci predavanja smo se G. Jazbecu zahvalili z glasnim aplavzom.

Avtor: Jani Zore