Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v torek, 10.12.2019 gostilo predavatelja polkovnika Jožeta Kondo, ki je imel zelo dobro predavanje s področja vojaško strokovne dejavnosti z naslovom »Zračna obramba – pojem, oblika, vrsta in način bojevanja«.

Jože Konda je upokojeni častnik SV, ki je v Slovenski vojski vseskozi opravljal
zelo pomembne in odgovorne dolžnosti (načelnik odseka zračne obrambe pri GŠSV, poveljnik 1.operativnega poveljstva SV za vojaško letalstvo in zračno obrambo in načelnik Verifikacijskega centra SV).

V zanimivem in poučnem predavanju je podal osnovne informacije o zračni obrambi in nevarnostih, ki pretijo iz zračnega prostora. Opisal je vzpostavljanje zračne obrambe v Slovenski vojski in sodelovanje v Natovi zračni obrambi. Zelo strokovno je predstvavil sredstva za napad iz zračnega prostora, sredstva za bojevanje s temi cilji in samo bojevanje s cilji v zračnem prostoru. Posebno je povdaril tudi zaščito pred napadi iz zračnega prostora. Po zaključenem predavanju je odgovarjal na postavljena vprašanja.

Vojaškega strokovnega predavanje se je udeležilo 32 članov OZSČ Hrastnik.

Zatem je David Srebotnik pa je obvestil prisotne o realizaciji letošnjega programa dela združenja. Nato je Jani Zore seznanil člane o pomembnih aktivnostih, ki jih bo imelo združenje v naslednjem letu, in na katerih bodo sodelovali pripadniki Slovenke vojske. Predstavil je tudi zbornik ZSČ »25 let na  braniku domovine« in možnost naročila zbornika, ki bo izdan v ponatisu.

Kot vsako leto so bila na zaključni aktivnosti tekočega leta podeljena priznanja ZSČ članom našega združenja za njihov prispevek k uspešnem delovanju združenja v preteklih letih. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej je Gorazd Hafner, predsednik združenja, vročil zaslužena priznanja, ki so jih prejeli:

 1. pisno priznanje ZSČ:
  • stotnik Milan Perpap,
  • stotnik Anton Paulič,
  • poročnik Boris Hribernik in
  • Alojz Brvar
 2. bronasto medaljo ZSČ:
  • Branko Šmit
 3. častnik znak ZSČ:
  • vodnik Ivan Zore st.

Dogodek se je zaključil s prijetnim druženjem.

This slideshow requires JavaScript.

 

Tekst in fotografije: Jani Zore.