18.oktober 2019 je bil za Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik poseben dan. Prvič v svojem delovanju je naše združenje organiziralo predavanje tako za svoje člane, kot za člane vseh domoljubnih in veteranskih organizacij ter vse zainteresirane občane v dvorani Delavskega doma v Hrastniku.

Našemu povabilu se je odzval Gregor Jazbec, zaposlen v Slovenski vojski kot vojaški psiholog in predavatelj vojaške psihologije v Centru vojaških šol v Mariboru in nam predstavil »Bitko na Sutjeski 1943 – študijski primer«.

Gregor Jazbec kot predavatelj vojaške psihologije zelo rad popestri svoja predavanja z različnimi primeri iz vojaške zgodovine. Sam poudarja, da je potrebno slušateljem v vojaški šoli poleg vsebin iz vojaške psihologije predstavititudi pozitivne in negativne primere vojaških vodij iz različnih bitk in bojev. Pred dobrimi petimi leti je brskal po vojaški zgodovini in ravno bitka na Sutjeski se mu je zdela najprimernejša, da jo natančneje obdela in poišče odgovore na vprašanja, ki so ga zanimala. Začel je proučevati različno dostopno literaturo in se poglobil v zgodovinske dokumente ter poiskal in se pogovarjal z nekaterimi udeleženci te bitke. Vendar mu duh ni dal miru in odpravil se je na območje vzhodne Bosne in severozahodne Črne Gore – na širše območje, kjer se je odvijala bitka na Sutjeski. Prehodil je vso območje razmestitve partizanskih enot ter nemških enot in njihovih zaveznikov.Na terenu je preučil smeri delovanja vseh enot udeleženih v bitki. Med raziskovanjem terena ni izpustil nobene vzpetine, doline, prehoda preko rek, poti ali steze. Zelo ga je zanimalo, kje so enote napredovale, kje so prenočevale, kje so se umikale, kje so se bili boji. Med hojo se je poskušal vživeti v osebnosti partizanskih borcev in nemških vojakov ter podoživeti, kaj se je vse dogajalo v tistih težkih časih med bitko na Sutjeski. Rezultate njegovega proučevanja in raziskovanja je vključil v vojaško strokovno predavanje.

V dve in pol urnem predavanju je osemdesetim poslušalcem z drugačnimi očmi prikazal bitko na Sutjeski. Predavanje je bilo izredno celovito, izjemno doživeto, prežeto z različnimi primeri, ki so se dotaknili vsakega izmed nas, ki smo bili prisotni v dvorani. Njegov nastop med predavanjem in način podajanja vsebine je bil vrhunski in ni nam dopustil, da mu ne bi z izrednim zanimanjem sledili od začetka do konca. Za njegov nastop smo se mu na koncu oddolžili z bučnim aplavzom.

Pred vsemi navzočimi se je Gorazd Hafner, predsednik OZSČ Hrastnik, zahvalil predavatelju in mu izročil plaketo OZSČ Hrastnik.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: Jani Zore.