Vojaško strokovno predavanje »Varnostno–politična situacija v Turčiji in njenih sosedah«

Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je 14. 12. 2016 v popoldanskem času gostilo brigadirja Martina Jugovca, generalnega sekretarja ZSČ in polkovnika Milana Kranjeca, ki je imel vojaško strokovno predavanje za člane združenja.

Polkovnik Milan Kranjec je leta 1988 diplomiral iz obramboslovja na Univerzi v Ljubljani. Je aktivni udeleženec vojne za Slovenijo na celjskem območju. Po zaposlitvi v Teritorialni obrambi je opravljal dolžnosti na obveščevalno-varnostnem in operativnem področju v 8. Pokrajinskem poveljstvu, 3. Operativnem poveljstvu in kasneje na Generalštabu Slovenske vojske. Bil je tudi poveljnik Mednarodnega centra odličnosti za gorsko bojevanje v Bohinjski Beli. V tujini je opravljal dolžnost častnika za povezavo v Nacionalni vojaški pisarni v Poveljstvu NATA v Belgiji. V letih 2013–2016 je bil rezidenčni obrambni ataše v Turčiji ter nerezidenčni v Azerbajdžanu in Libanonu. Trenutno opravlja dolžnost v Direktoratu za obrambno politiko v MO RS.

Polkovnik Kranjec je v svojem nadvse zanimivem dvournem predavanju orisal organizacijo MORS s poudarkom na mreži obrambnih atašejev, organizacijo turških oboroženih sil ter varnostne in politične razmere v Turčiji pred in po poskusu vojaškega udara. Dotaknil se je tudi vpliva turških interesov na širšo regijo in varnostno-politične razmere v sosednjih državah Turčije. Na koncu predavanja nam je predstavil tudi nekaj osebnih doživljajev in izkušenj med službovanjem v Turčiji in njenih sosednjih državah.

Vojaško strokovnega predavanja se je udeležilo 32 članov združenja, ki so ga poslušali z velikim zanimanjem.

Po zaključenem predavanju so bila podeljena Pisna priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja:

  • praporščaku Danielu Tavčarju,

  • štabnemu vodniku Maksimilijanu Raku,

  • višjemu vodniku Zdenku Ladihi,

  • višjemu vodniku Andreju Vrbniku,

  • vodniku Antonu Topolovcu in

  • vodniku Ludviku Žabkarju.

Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej je brigadir Martin Jugovec, generalni sekretar ZSČ, v spremstvu poročnika Gorazda Hafnerja, predsednika našega združenja, vročil priznanja prejemnikom.

 

Na zaključku se je Gorazd Hafner, predsednik OZSČ Hrastnik, prisrčno zahvalil predavatelju za zelo izčrpno in zanimivo predavanje in mu v imenu združenja podaril priložnostno darilo v spomin na skupno preživet dogodek.

Tekst in fotografije: Jani Zore