Skladno z Letnim programom dela 2018 je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnikorganiziralo za svoje člane vojaško strokovno ekskurzijo v Posavje v soboto, 17. novembra 2018.

Namen ekskurzije je bil naslednji:

  • seznanitev z razmerami na območju Posavja in aktivnostmi Teritorialne obrambe pred in v času osamosvojitvene vojne 1991,
  • delovanje enot JLA na območju občine Brežice pred in med osamosvojitveno vojno,
  • taktično delovanje enot in štaba TO Brežice med osamosvojitveno vojno.

 

Zgodaj zjutraj se je zbralo 21 udeležencev strokovne ekskurzije. ZdenkoLadiha, član predsedstva OZSČ Hrastnik zadolžen za vojaško strokovno dejavnost, je vse seznanil s predvidenim potekom strokovne ekskurzije. Po eno in pol urnem potovanju smo prispeli v Brežice. Na sedežu Občinskega združenja slovenskih častnikov Brežice nas je pričakal predstavnik gostiteljev –Milko Veršec, predsednik združenja, ki nam je predstavil združenje in njegovo delovanje.

Po obisku sedeža OZSČ Brežice smo se v spremstvu Milka Veršca odpeljali na Prilipe do spominskega obeležja iz osamosvojitvene vojne, kjer smo se srečali z Mitjem Teropšičem, članom Pokrajinskega odbora ZVVS Posavje.

Polkovnik Teropšič je bil med osamosvojitveno vojno načelnik 25. Območnega štaba TO Brežice. Seznanil nas je z razmerami na območju odgovornosti 25. OŠTO pred in med osamosvojitveno vojno, delovanjem enot TO in aktivnostmi enot JLA na območju južnega dela Posavja. V nadaljevanju smo dobili osnovne informacije poteku spopada na območju Prilip. Zatem pa smo obiskali položajeprotioklepne enote TO, ki se je spopadlas tankovsko enoto JLA in tam nam je polkovnik Teropšičzelo natačno opisal taktične postopke obeh strani v spopadu. Ekskurzijo smo nadaljevali na drugi pomnik osamosvojitvene vojne – Rigonce, kjer je polkovnik Teropšičnatančno opisal dogodke spopada med pripadniki TO in oklepno enoto JLA ter tragično smrt Jerneja Molana – prvega pripadnika TO, ki je v osamosvojitveni vojni izgubil življenje. Ekskurzijo smo zaključili s kulinaričnim dogodkom in prijetnim druženjem.

Želimo se zahvaliti gostitelju – OZSČ Brežice, predvsem pa njenem predsedniku Milku Veršcu, in Mitji Teropšiču, za zelo plodno sodelovanje med pripravo strokovne ekskurzije in njeno izvedbo, kot tudi za ves vložen njihov trud za zelo vsebinske predstavitve.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: J. Zore in Z. Ladiha, fotografije: Maks Rak in Matic Rotar.