Skladno z Letnim programom dela 2019 je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik organiziralo za svoje člane vojaško-strokovno ekskurzijo na območje Vrhnike in Borovnice v soboto, 12. oktobra 2019.

Namen ekskurzije je bil naslednji:

  • seznanitev z razmerami na območju odgovornosti 53. Območnega štaba Teritorialne obrambe Logatec in aktivnostmi TO pred in v času osamosvojitvene vojne 1991,

  • delovanje enot JLA na območju občin Vrhnika in Borovnica pred in med osamosvojitveno vojno,

  • taktično delovanje enot in štaba 53.OŠTO Logatec med osamosvojitveno vojno.

Zgodaj zjutraj se je zbralo 26 udeležencev strokovne ekskurzije. Zdenko Ladiha, član predsedstva OZSČ Hrastnik zadolžen za vojaško strokovno dejavnost v združenju, je vse seznanil s predvidenim potekom strokovne ekskurzije. Po eno in pol urnem potovanju smo prispeli na Vrhniko, kjer sta nas pričakala predstavnika gostiteljev – OZSČ Vrhnika – Borovnica: Matjaž Stražišar, predsednik združenja, in Jožef Molk, član predsedstva združenja in sekretar OZVVS Vrhnika – Borovnica.

Jožef Molk je bil poveljnik Občinskega štaba TO Vrhnika, po reorganizaciji TO pred osamosvojitveno vojno pa je postal poveljnik 53. OŠTO Logatec, v katerega območje odgovornosti sta spadala tudi Vrhnika in Borovnica. Najprej nas je seznanil z razmerami na območju odgovornosti pred osamosvojitveno vojno, dejavnostjo enot TO ter z močjo, razporeditvijo in dejavnostjo enot JLA na Vrhniki in v Borovnici. Zatem smo obiskali tri pomembne točke iz osamosvojitvene vojne: Borovnico, kjer je bilo skladišče minskoeksplozivnih sredstev, Sinjo Gorico in Cesarski vrh. Na vsaki točki nam je natančno razložil razmere in aktivnosti obeh strani. Med premikom med delovnimi točkami nam je zelo plastično predstavil tudi posamezne dogodke, ki so se dogajali na Vrhniki in njeni okolici ter objekte, v katerih so bili nastanjeni poveljstvo in enote JLA. Posebno se je osredotočil na delovanje 53. OŠTO Logatec, poveljevanje z enotami TO, stike z nadrejenim poveljstvom ter sodelovanje z milico in občinskimi strukturami. Na zaključku pa smo obiskali tudi spominski park »Bitka na Cesarskem vrhu«, ki se nahaja v bližini Logatca.

Po kosilu smo obiskali Tehniški muzej Slovenije v Bistri in se v dvournem ogledu naužili lepot tehničnih zbirk, ki so razstavljene v muzeju.

Zahvaljujemo se gostitelju – OZSČ Vrhnika-Borovnica, predvsem njihovem predsedniku Matjažu Stražišarju, predsedniku združenja, za zelo plodno sodelovanje med pripravo in izvedbo strokovne ekskurzije, in Jožetu Molku, članu predsedstva združenja in sekretarju OZVVS Vrhnika – Borovnica za njegov vložen trud, kvalitetno vodenje strokovnega dela ekskurzije ter za izredno vsebinske predstavitve dogodkov med osamosvojitveno vojno.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: J. Zore.