Po dveh letih in pol upoštevanja protikoronskih ukrepov, ki niso dovoljevali obiskovanja enot Slovenske vojske, smo končno le izvedli vojaško strokovno ekskurzijo in v sredo, 13. aprila 2022, obiskali Veščinski center Slovenske vojske v Vipavi in Teritorialni polk 1. brigade v Ajševici. Poleg članov našega združenja sta se, na naše povabilo, dogodka udeležila tudi Danica Kovač, predsednica Občinskega združenja Borcev NOB Hrastnik in še en njihov član.

Zgodaj zjutraj se je vseh 22 udeležencev strokovne ekskurzije napotilo z avtobusom v smeri Ljubljane in Vipavske doline, kamor smo prispeli v dogovorjenem času. Pred vojašnico Janka Premrla Vojka v Vipavi nas je pričakal višji štabni vodnik Mitja Močnik, predstavnik Veščinskega centra. Pred pričetkom ogleda Veščinskega centra smo se srečali z Ivanom Reharjem, predsednikom Območnega združenja slovenskih častnikov Ajdovščina – Vipava, ki nas je prisrčno pozdravil in zaželel prijetno bivanje na območju Vipavske doline.

Na vhodu v vojašnico JPV nas je sprejel podpolkovnik Jurij Raduha, poveljnik Veščinskega centra. Premaknili smo se v učilnico, kjer smo seznanil s poslanstvom, strukturo in nalogami Veščinskega centra, načinom izvajanja 13-tedenskega temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja kandidatov za vojake. V nadaljevanju obiska so nam prikazali trenažerje, ki so namenjeni predvsem pravilnemu merjenju in proženju pri streljanju s pištolo in avtomatsko puško. Imeli smo tudi možnost praktično preizkusiti trenažer za streljanje s pištolo. Ogledali smo si tudi lepo urejeno telovadnico. Zatem smo se napotili na mesto, kjer so imeli kandidati za vojake usposabljanje. Prisostvovali smo praktičnemu preverjanju kandidatov za vojake – testiranju v pravilnem rokovanju s pištolo, pod cevnim bombometom in ročno bombo. Po odličnem kosilu smo obiskali še muzej v sklopu vojašnice, katerega avtor je v štabni vodnik M. Močnik in v katerem so v tematskih sklopih prikazani ostanki s Soške fronte. Muzej predstavlja pravi mali zaklad ostankov Velike vojne.

Po zaključki obiska Veščinskega centra smo se odpeljali v smeri Nove Gorice. Spotoma smo se seznanili z nekaterimi zgodovinskimi dogodki na tem območju:

  • odpor krajanov Vrhpolja pri Vipavi dne 26. junija 1991, ko so z živimi telesi preprečili napredovanje postojnske tankovske kolone JLA proti vojašnici v Vipavi in
  • bitka pri Mrzli reki (Frigidu), ki se je odvijala v 5 in 6. septembra 394, v kateri je burja pomagala rimskemu cesarju Teodoziju, da je premagal številčnejšo uporniško vojsko zahodnorimskega cesarstva.

Po polurni vožnji smo prispeli v vojaški objekt Ajševica, v kateri je nastanjen Teritorialni polk 1. brigade. Najprej nas je  pozdravil polkovnik Vlado Pakiž, poveljnik TERP. Zatem nas je podpolkovnik Igor Strojin, namestnik poveljnika TERP, v sodelovanju s poročnikom Andrejem Pisarevičem seznanil s poslanstvom, strukturo in nalogami teritorialnega polka s poudarkom na civilno vojaškem sodelovanju na njihovem območju. Obisk smo nadaljevali z ogledom namestitvenih kapacitet vojaškega objekta. Pozornost nam je pritegnil namestitveni paviljon, v katerem so bivale vojaške osebe – bolniki s COVID-om. V upravni zgradbi smo si ogledali fonolaboratorij, ki ga uporablja šola za tuje jezike za tečajnike iz Slovenske vojske in drugih tujih oboroženih sil. V nadstropju pa smo si ogledali zanimivo razstavo, ki prikazuje dogodke iz 1. in 2. svetovne vojne in osamosvojitvene vojne 1991 na tem območju. Posebno pozornost pa nam je pritegnila vitrina, kjer so hranjeni predmeti pokojnega polkovnika Emila Velikonje, prvega poveljnika TERP. Po skupnem fotografiranju smo se zahvalili vodstvu TERP za skrbno pripravljen obisk in nadaljevali našo ekskurzijo v smeri Ajdovščine.

Pot smo nadaljevali po stari cesti Nova Gorica – Ajdovščina in čas izkoristili za geografsko orientacijo. Proti jugu opazovali kraško planoto z najvišjim vrhom Trstelj in muzejem miru nad Mirnom. Na severu nas je spremljala planota Trnovski gozd s Čavnom. Peljali smo se skozi kraj Vitovlje, ki je poznan po slovenskem kostanju maroni. Seznanili smo se tudi z zgodovinskim dejstvom, da je bila sedanja Ajdovščina v preteklosti razdeljena med dvema zgodovinskima pokrajinama Goriška in Kranjska. Mejo med obema pa je predstavljala reka Hubelj. Na vzhodnem delu je bil kraj Šturje, na zahodnem delu pa Ajdovščina. Povezava med obema krajema pa je bila preko mostu čez reko Hubelj, ki obstaja še danes. V Ajdovščini smo zavili proti pobočju Trnovskega gozda kmalu prispeli do dih jemajočega kraškega izvira reke Hubelj, ki vre iz stene na pobočju Trnovskega gozda. Zadnja postaja naše ekskurzije pred vrnitvijo je bila v središču Vipave, kjer smo se na glavnem trgu okrepčali z napitki in sladoledom.

Zahvaljujemo se gostiteljem: podpolkovniku J. Raduhi in njegovi ekipi za izredno dobro pripravljen in voden obisk Veščinskega centra ter polkovniku V. Pakižu in njegovi ekipi za prijeten obisk in ogled vojaškega objekta Ajševica.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Tekst: Jani Zore

Fotografije: M. Rak in J. Zore