V sredo, 13. marca 2019, je imelo Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik redni letni zbor članov. Povabilu se je odzvalo tudi 11 gostov:Marko Funkl, župan občine Hrastnik, general major Alojz Šteiner, predsednik ZSČ,Jože Priman, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, Drago Zupanc, predsednik OZSČ Laško, Franci Ceferin, sekretar OZSČ Trbovlje, Martin Šuštar, regijski koordinator ZSČ za Zasavje, Božo Majcen, predsednik OZVVS Zasavje, Alojz Klančišar, predsednik PVD Sever Zasavje, Martin Mlinar, predsednik ZB za vrednote NOB Hrastnik,ga. Marina Kmet, ravnateljica Osnovne šole Jože Menih Rajko Hrastnik in podpolkovnik Gregor Hafner, poveljnik 20. pehotnega polka iz Celja.

Predsednik združenja, poročnik Gorazd Hafner, je zboru poročal o delu združenja v letu 2018.Poudaril je, da je imelo združenje zelo ambiciozen letni program dela, katerega prioritetni del so bili dogodki iz vojaško-strokovne dejavnosti. Poleg skoraj 100% realizacije programa je združenje izvedlo še nekaj pomembnih dodatnih aktivnosti. Pohvalil je člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so sodelovali pri organizaciji dogodkov in delovnih akcijah. Omenil je, da se je v lanskem letu združenjupriključilo 11 novih članov.

Poseben poudarekv letu 2018 je bil na zelo dobremsodelovanju z drugimi organizacijami, med katerimi je potrebno omeniti:sodelovanje z OŠ NHR Hrastnik in izvedbo orientacijskega pohoda za zaposlene v osnovni šoli,izvedbo strelskega urjenja za člane PVZ SEVER Zasavji in OZSČ Zagorje ob Savi terudeležbo ekip PVZ SEVER Zasavji in OZSČ Zagorje ob Savi na orientacijsko-taktičnem pohodu, ki ga je izvedlo naše združenje v oktobru.

V nadaljevanju je predstavljen predlog Letnega programa dela in Finančnega načrta za leto 2019. Predstavljene so programske prioritete in ciljizdruženja za letošnje leto. Združenje bo posvetilo več pozornosti delu z mladimi in kandidati za članstvo, največja pozornost pa bo posvečena predstavitvi združenja širši lokalni javnosti v mesecu juniju. Predsednik združenja je poudaril, da jeletošnji program ravno tako obsežen kot lanskoletni in povabil vse člane, da se čim večjem številu udeležijo planiranih dogodkov.

Pred zaključkom so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Pisno priznanje ZSČ so prejeli: HasoSalijaj, Drago Funkl inMatej Logar, Bronasto medaljo ZSČ sta si prislužila Zdenko Ladiha inGorazd Hafner.

Potrebno je poudariti, da je Hafnerja za priznanje predlagal general major Šteiner, predsednik ZSČ, zaradi zelo uspešnegavodenje združenja v letu 2018.Policijsko veteransko združenje SEVER Zasavje je  prejelo častni znak ZSČ za sodelovanje za večletno uspešno sodelovanje z OZSČ Hrastni. Podeljena so tudi priznanja OZSČ Hrastnik štirim marljivimčlanom združenja in štirim organizacijam, ki so donirala sredstva našem združenju:

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: Jani Zore, fotografije: Maks Rak in Jani Zore.