Na letnem zboru članov Občinskega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Hrastnik v mesecu marcu je predstavnik PVD Sever Zasavje podal pobudo za usposabljanje članov PVD Sever Zasavje. Pobudo smo uresničili 11. aprila 2018 na strelskem poligonu OZSČ Hrastnik. Po pozdravnih nagovorih Francija Kovača, člana PVD Sever Zasavje in tudi člana našega združenja, in Davida Srebotnika, člana predsedstva OZSČ Hrastnik, se je pričelo usposabljanje. Udeležilo se ga je 25 članov PVD Sever Zasavja.

Usposabljaje je izvedla ekipa OZSČ Hrastnik v sestavi: Rudi Senčar – vodja, David Srebotnik, Ljubo Žabkar in Momir Ilišević. Vodja usposabljanja je vse prisotne seznanil z delovanjem strelske sekcije OZSČ, z orožjem v lasti našega združenja ter z njegovim pravilnim rokovanjem in načinom uporabe. Po zaključenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju se je 17 udeležencev odločilo, da praktično preizkusijo svoje strelsko usposobljenost. Izvedli so streljanje s pištolo CZ M75 z vložno cevjo 5,6 mm in pištolo CZ M75 9×19 mm.

Usposabljanje so na povabilo PVD Sever popestrili predstavniki podjetje Arex s predstavitvijo kratkocevnega in dolgocevnega orožja, ki ga izdelujejo ali servisirajo v podjetju.

Poudariti je treba zelo velik interes vseh udežencev za takšno vrsto aktivnosti in medsebojnega sodelovanja obeh združenj. Na zaključku usposabljanja se je Alojz Klančišar, predsednik PVD Sever Zasavje, zahvalil vsem udeležencem in izvajalcem usposabljanja ter posebno poudaril, da bi takšna druženja s praktičnimi vsebinami nadaljevali.

Besedilo: Jani Zore

Fotografije: Cveto Možina