Občinsko Združenje Slovenskih Častnikov Hrastnik je dne 31.8.2019 izvedlo drugo tekmo Pokala Čebelica, ki tako postaja tradicionalna tekma našega združenja.

Gre za tekmo z orožjem CZ M70 – Čebelica, pri čemer smo kot organizatorji zagotovili orožje in strelivo na vseh šestnajstih strelskih mestih našega klubskega strelskega poligona, tekmovanje pa poteka na način, da vsak tekmovalec izžreba strelsko mesto s pred prijavljenim orožjem. Tekmovalci so streljali po 5 strelov za preizkus in 10 strelov za končni rezultat.

Tekme se je udeležilo 64 tekmovalcev, kar je, glede na lansko leto, več kot dvakratno povečanje števila udeležencev.

Prva skupina je pričela streljati ob 9. uri, podelitev medalj in prehodnega pokala pa je bila izvedena ob 12. uri, s piknikom in pogostitvijo udeležencev, izmed katerih so zadnji prizorišče zapustili ob 15. uri.

S pomočjo donatorjev smo poskrbeli za to, da je dejansko vseh 64 udeležencev tekme prejelo simbolične praktične nagrade, s preudarno mikročasovnico pa za to, da ni prihajalo do zamud in da so lahko pod enakimi pogoji streljali tudi vsi tisti, ki so zaradi izrednih razmer na cesti (zastoj na avtocesti Maribor Celje in prometna nesreča v Celju) zamudili štart svoje skupine.

Prireditev je potekala tekoče in brez kakršnihkoli težav, prav tako nismo prejeli nobene pritožbe ali negativne kritike, smo pa prejeli precejšnje število osebnih zahval in pohval, kar si štejemo kot obvezo, da naslednjo tradicionalno tekmo zopet izvedemo na nivoju enakemu letošnjemu ali še boljšem.

Pri organizaciji prireditve je aktivno sodelovalo 25 članov našega združenja.

Pokalna tekma Čebelica tako postaja prepoznavna strelska prireditev v Sloveniji, za katero verjamemo, da bo v prihodnjih letih privabila še več tekmovalcev oziroma udeležencev, saj je bistvo tekme predvsem v druženju strelcev in temu dajemo prednost pred dejanskimi rezultati.

Besedilo: Gregor Koritnik – član strelske sekcije OZSČ Hrastnik.