Na zadnji redni seji predsedstva Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik je sprejet sklep, da se na novega hrastniškega župana Marka Funkla naslovi prošnja za srečanje, s ciljem seznanitve s problematiko združenja in predstavitvi programa dela za leto 2019. Naša prošnja je bila sprejeta in 17. januarja 2019 se je delegacija OZSČ Hrastnik, pod vodstvom predsednika združenja Gorazda Hafnerja, srečala z županom Funklom.

V uvodu je Gorazd Hafner predstavil županu naše združenje, način njegovega delovanja, način financiranja in predstavil dosežke, ki jih je združenje doseglo v prejšnjih letih. Poudaril je, da se združenje stalno predstavlja v lokalnih medijih in skrbi za promocijo Hrastnika na vseh dogodkih, ki se jih udeležijo njegovi člani izven občine. V nadaljevanju je predstavil največji dosežek združenja v letu 2017 – strelski poligon in njegovo načrtno uporabo ter poudaril problematiko njegovega vmeščanja v prostor. V zaključnem delu srečanja so bili županu predstavljeni posamezni pomembni dogodki, ki so načrtovani v letnem načrtu dela za leto 2019. Posebno mu je orisal najpomembnejši dogodek »Dan odprtih vrat združenja«, ki bo v juniju v sklopu prireditev ob občinskem prazniku.

Župan Marko Funkl je z zanimanjem poslušal predsednika združenja in poudaril, da zelo podpira projektno delovanje društev in njihovo medsebojno sodelovanje v lokalnem okolju in širše. Povabil je združenje, da se aktivno vključi v objavljanje prispevkov na bodoči FB strani občine. Ideja o dnevu odprtih vrat združenja se mu je zdela zelo zanimiva in obljubil je pomoč, v kolikor jo bo združenje potrebovalo. Pozdravil je dosedanje rešitve v zvezi s strelskim poligonom in ponudil sodelovanje občinske uprave v reševanju njegovega vmeščanja v prostor. Pokazal je interes za udeležbo na nekaterih dogodkih združenja, ki so se mu zdeli zelo zanimivi (dan odprtih vrat vojašnice Celje, pohod po Poteh soške fronte). Svetoval je, da ga združenje obvešča o njegovih dogodkih – aktivnostih, katerih pa se bo upoštevajoč svojo zasedenost poskušal udeleževati.

Pred odhodom se je predsednik združenja zahvalil županu za čas, ki ga je namenil našemu združenju, in ga povabil, da se 13. marca 2019 udeleži letnega zbora članov OZSČ Hrastnik.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: Jani Zore.