V četrtek, 30.3.2023 je Uprava za obrambo RS povabila vse vojaške obveznike letnika 2005 iz območja Zasavja na dogodek, na katerem so jih seznanili z njihovo vojaško dolžnostjo. Na dogodku v Delavskem domu v Trbovljah so jih seznanili tudi z možnostjo prostovoljnega služenja vojaškega roka, vključevanja v prostovoljno rezervno sestavo Slovenske vojske, zaposlovanja v Slovenski vojski ter udeležbe na poletnih in zimskih taborih.

V začetku aprila smo se predstavniki občinskih združenj slovenskih častnikov iz Hrastnika, Trbovelj in Zagorja ter predstavnik 20. pehotnega polka iz Celja udeležili koordinacijskega sestanka, na katerem smo se s predstavnikom Uprave za obrambo RS dogovorili, kako se bodo častniška združenja in Slovenska vojska udeležili planiranega dogodka z novovpisanimi vojaškimi obvezniki.

Pred vhodom v dvorano delavskega doma so povabljene vojaške obveznike najprej sprejeli predstavniki častnikiških organizacij iz vseh treh zasavskih občin, jih evidentirali in napotili na predstavitveni del dogodka. Naša dva člana Igor Pogačnik in Marjan Racki sta pričakala, pozdravila in popisala mlade fante iz Hrastnika. Predstavniki Uprave za Obrambo Ljubljana in pripadnik Slovenske vojske so zelo dobro opravili predstavitveni del dogodka in spodbudili zanimanje precejšnjega števila prisotnih. Vojaške obveznike sta pozdravila tudi Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi in Ivana Assayed, direktorica občinske uorave, kot predstavnica Občine Hrastnik. Ga Assayed je v svojem zelo zanimivem nagovoru med ostalim povedala, da je obramba v današnjih razmerah kompleksnejša kot kadarkoli do zdaj, zato je vojaški poklic nepogrešljiv. Dodala je, da ni pomembno, kako dobra in moderna je tehnika – brez odgovornega in dobro usposobljenega vojaka, ki zna v vseh danih razmerah uporabiti razpoložljiva sredstva, ne deluje. Na koncu pa je poudarila, da moramo tudi v civilni družbi okrepiti zavest o Slovenski vojski kot pomembnem sestavnem delu slovenske družbe in okrepiti domoljubje v celotni skupnosti.

Po zaključku predstavitvenega dela je skupino vojaških obveznikov iz Hrastnika prevzel član našega združenja Boris Hribernik in jih odpeljal na obisk delovnih točk tehničnega zbora opreme in orožja Slovenske vojske, ki so ga na parkirišču pred Delavskim domom pripravili predstavniki 20. pehotnega polka iz Celja in 74. pehotnega polka iz Maribora. Vsi vojaški obvezniki so si z zanimanjem ogledali opremo in orožje vojaka Slovenske vojske, namensko izvidniško vozilo za potrebe radiološko kemične in biološke obrambe in lahko kolesno oklepno vozilo Svarun (Patria).

Po končanem ogledu so vojaški obvezniki obiskali info točko našega združenja, kjer jim je član našega združenja Jani Zore predstavil Občinsko združenja slovenskih častnikov Hrastnik s poudarkom na njegovem delovanju in možnostjo včlanitve. Dva izmed vojaških obveznikov sta izrazila interes za včlanitev v naše združenje in z veseljem vzela prijavnici in izvleček iz letnega programa dela.

Na zaključku dogodka je M. Racki poskrbel, da so vsi prisotni vojaški obvezniki iz Hrastnika dobili potrdila o udeležbi in jih napotil na malico, ki jo jim je podelil predstavnik UO LJ.

Tekst: Jani Zore.

Fotografije: Jani Zore in arhiv UO LJ.