Uprava za obrambo Ljubljana je v sodelovanju z Občinskim združenjem slovenskih častnikov Hrastnik organizirala 12. marca 2019 seznanitev z vojaško dolžnostjo za vse novo vpisane vojaške obveznike rojene leta 2001 iz občine Hrastnik. Dogodka sta je poleg povabljenih novo vpisanih vojaških obveznikov udeležil tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl.

Po pozdravnem nagovoru Avgusta Fortune, vodje Uprave za obrambo Ljubljana, in hrastniškega župana, je stotnik Andrej Čeh s sodelavci predstavil novim vojaškim obveznikom vojaško dolžnost državljanov v miru in ob neposredni vojni nevarnosti. V nadaljevanju je predstavil poklic vojaka ter možnosti zaposlovanja v Slovenski vojski, prostovoljnega služenja vojaškega roka in pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi.

David Srebotnik, član predsedstva OZSČ Hrastnik, je predstavil Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik, njegov pomen in delovanje. S pomočjo slikovne predstavitve je prisotne seznanil z dejavnostmi, katere združenje izvaja in jih pozval, v kolikor imajo interes, da se priključijo združenju.

Na zaključku dogodka so pripadniki 20. pehotnega polka iz Celja vojaškim obveznikom predstavili osnovno oborožitev in opremo vojaka Slovenske vojske ter teransko vozilo Toyota.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: Jani Zore.