Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je imelo redni letni zbor članov v četrtek, 9. marca 2017 v dvorani Mladinskega centra Hrastnik. Udeležilo se ga je 39 članov. Povabilu na zbor članov so se odzvali gosti:

 • Miran Jerič, župan občine Hrastnik,
 • major Bojan Šoper, član predsedstva ZSČ in regijski koordinator ZSČ za Zasavje,
 • podpolkovnik Božo Majcen, predsednik OZVVS Zasavje,
 • Alojz Klančišar, predsednik PVD Sever Zasavje,
 • štabni vodnik Franc Ostrunič, predstavnik poveljstva 20. pehotnega polka iz Celja,
 • stotnik Zvonko Zorec, predsednik OZSČ Laško,
 • major Franc Šuštar, predsednik OZSČ Zagorje in
 • Vladimir Mrak, predstavnik SD »Rudar«.

 

Poročnik Gorazd Hafner, predsednik združenja, je poročal o realizaciji Letnega programa dela 2016. Osvetlil je uresničevanje programskih vsebin v prejšnjem letu in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje izvedlo več aktivnosti, kot jih je načrtovalo v svojem programu dela in da se je tudi članstvo okrepilo za 8 novih članov. Posebno se je zahvalil tistim članom, ki se redno udeležujejo aktivnosti združenja. Pohvalil člane strelske sekcije za njihovo udeležbo in uspehe na strelskih tekmovanjih. V svojem poročilu je posebno je poudaril izvedbo vojaško strokovnih in drugih pomembnih aktivnosti v letu 2016:

 • vojaško strokovno ekskurzijo na Kras in Primorsko, kjer so se udeleženci seznanili z delovanjem TO pri bojnih aktivnostih v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 v Divači, Sežani in širše,
 • vojaško strokovno ekskurzijo v Operativni centrer SV na Vrhniki,
 • ogled vojaške mednarodne vojaške vaje ”TAKOJŠEN ODGOVOR 2016” v Novem mestu
 • vojaško orientacijski pohod na trasi Hrastnik – Ojstro – Ostenek – Čeče,
 • ogled vojaške vaje MLF ”EVROPSKI VETER 2016” v Gemoni v Italiji
 • vojaško strokovno predavanje »Varnostno–politična situacija v Turčiji in njenih sosedah« ki ga je izvedel polkovnik Milan Kranjec, bivši rezidenčni obrambni ataše v Turčiji,
 • udeležba na treh krovnih aktivnostih ZSČ: 19. državno prvenstvo ZSČ v streljanju s pištolami in revolverji, 18. tadicionalni spust po reki Kolpi »KOLPA-KUPA 2016«, in tradicionalni »Pohodu po poteh Soške fronte 2016«,
 • sodelovanje na dnevu odprtih vrat vojašnice Franc Rozman Stane v Celju, kjer je bilo predstavljeno delovanje OZSČ Hrastnik,
 • udeležba na tekmovanju v kuhanju vojaškega obroka v Laškem, kjer je ekipa dosegla 3. mesto,
 • izvedbo strelskega tekmovanja s pištolami in revolverji v okviru mednarodne strelske lige ALPE – ADRIA v Kidričevam,
 • izvedbo strelskih urjenj članov združenja v streljanju s pištolami različnih kalibrov,
 • delovanje članov strelske sekcije združenja pri urjenju v streljanju in udeležbi na strelskih tekmovanjih in
 • udeležbo članov združenja na aktivnostih in proslavah, ki jih organizirajo druga častniška, veteranska in domoljubna združenja.

Poročanje predsednika združenja je bilo popestreno s prikazom slikovnega gradiva z aktivnostmi v prejšnjem letu.

V nadaljevanju zbora so se člani seznanili s predlogom Letnega programa dela in Finančnim načrtom za leto 2017. V uvodu je predsednik združenja predstavil programske prioritete in cilje združenja za letošnje leto. S svojim programom dela si združenje prizadeva, da se ohranjajo v preteklosti pridobljena vojaško strokovna znanja članov in pridobijo nova znanja z vojaško strokovnega in obrambno varnostnega področja. S svojim delovanjem želi združenje dati tudi svoj prispevek k večji stopnji domoljubja, z nekaterimi aktivnostmi skrbeti tudi za kulturno, rekreacijsko in športno dejavnost članov ter k večjem sodelovanju s sorodnimi združenji ter drugimi vateranskimi in domoljubnimi združenji v Zasavju.

Za doseganje vseh teh programskih nalog združenja bodo organizirane:

 • strokovno predavanje z vojaškega oz. obrambno-varnostnega področja,
 • vojaško strokovna ekskurzija,
 • ogled vojaške vaje MLF,
 • obisk 1. brigade SV,
 • vojaško orientacijski pohod,
 • udeležba na krovnih in skupnih aktivnosti ZSČ,
 • udeležba na aktivnostih, ki jih organizira Slovenska vojska,
 • urjenju članov v streljanju z različnimi orožji manjšega kalibra in delovanju strelske sekcije,
 • organizacija tekmovanja v strelski ligi Alpe-Adria in
 • udeležba tudi aktivnosti, ki jih organizirajo tudi druga častniška združenja in druga veteranska in domoljubna združenja v soseščini.

Za dosego teh ciljev in programskih nalog je združenje zelo ponosno, da jim je v veliko pomoč Občina Hrastnik in ZSČ pri delnem sofinanciranju nekaterih vojaško strokovnih aktivnosti.

Sledila je razprava v zvezi s poročili za leto 2016 ter Programom dela in Finančnim načrtom za letošnje leto, v katero so se nekateri člani konstruktivno vključili. Na koncu sta bila Program dela združenja in Finančni načrt za leto 2016 soglasno sprejeta. Na rednem letnem zboru je sprejet tudi sklep o pristopu našega združenja v Koordinacijo veteranskih in domoljubnih združenj za Zasavje, katere slovesen podpis je predviden za 22. aprila 2017.

Na zaključku zbora članov so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej je poročnik Gorazd Hafner, predsednik združenja, v spremstvu majorja Bojana Šoperja, regijskega koordinatorja ZSČ za Zasavje, vročil priznanja.

Zaslužena priznanja so prejeli:

 1. Pisno priznanje ZSČ:
  • stotnik Jože Guzej
  • stotnik Stanislav Kirn
  • štabni vodnik Janez Medvešek
  • štabni vodnik Jože Medvešek
  • višji vodnik Miladin Rakič
  • vojak Branko Šmit
  • stotnik Niko Toplak
  • stotnik Ljubo Zalezina
 1. Bronasta medalja ZSČ:
  • višji vodnik Andrej Mlinar
  • stotnik Janez Koritnik
  • stotnik Igor Pogačnik
 1. Plaketa ZSČ:
  • višji vodnik Rudolf Senčar
  • major Ivo Vučetič
 1. Častni znak ZSČ za sodelovanje:
  • Strelsko društvo Rudnik Hrastnik.

Besedilo: David Srebotnik in Jani Zore.

Fotografije: Jani Zore.

 

This slideshow requires JavaScript.