Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je imelo redni letni zbor članov v četrtek, 27. februarja 2020. Udeležilo se ga je 48 članov. Povabilu na zbor članov so se odzvali gostje: Božo Majcen, podžupan občine Hrastnik in predsednik OZVVS Zasavje, Martin Šuštar, regijski koordinator ZSČ za Zasavje, Jože Priman, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, Franci Ceferin, sekretar OZSČ Trbovlje, podpolkovnik Gregor Hafner, poveljnik 20. pehotnega polka iz Celja, in ga. Belinda Ladiha, predsednica Območnega združenja RK Hrastnik in namestnica ravnateljice osnovne šole Jože Menih Rajko Hrastnik.

Po uvodnem nagovoru in izvolitvi potrebnih delovnih teles zbora je poročnik Gorazd Hafner, predsednik združenja, poročal zboru o delu združenja v letu 2019. Poudaril je, da je je združenje sprejelo zelo ambiciozen letni program dela, katerega prioritetni del so bili dogodki iz vojaško strokovne dejavnosti. Poleg skoraj popolne realizacije programa je združenje izvedlo še nekaj pomembnih dodatnih aktivnosti. Pohvalil je člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so sodelovali pri organizaciji dogodkov in delovnih akcij. Omenil je, da se je v združenje pristopilo 5 novih članov in od njih štirje, ki so se združenju priključili po lanskoletnem zboru članov, pridno opravlja obveznosti enoletnega poskusnega obdobja.

V svojem poročilu je navedel pomembne vojaško-strokovne in druge aktivnosti, ki jih je združenje realiziralo v letu 2019:

 • dan odprtih vrat OZSČ Hrastnik,

 • vojaško strokovna ekskurzija na Vrhniko – Borovnico, kjer so se udeleženci seznanili z delovanjem TO pri bojnih aktivnostih v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 na tem območju,

 • vojaško strokovna ekskurzija v vojašnico Slovenska Bistrica,
 • taktično-orientacijski pohod na trasi Hrastnik (strelski poligon) – Ravne – Čeče,
 • tri vojaško strokovna predavanja: Predstavitev organizacije in delovanja zaščite in reševanja v regiji in občni Hrastnik, Sutjeska 1943 in Zračna obramba

 • izvedba VII. kola strelske lige Alpe Adria in drugega strelskega tekmovanja s pištolo »ČEBELICA 2019«,

 • udeležba na treh krovnih aktivnostih ZSČ: 21. tradicionalnem spust po reki Kolpi »KOLPA-KUPA 2019«, 22. državnem prvenstvo ZSČ v streljanju s pištolami in revolverji, in tradicionalnem »Pohodu po poteh Soške fronte 2019«,

 • sodelovanje na dnevu odprtih vrat vojašnice Franc Rozman Stane v Celju, kjer je bilo predstavljeno delovanje OZSČ Hrastnik,

 • udeležba na tekmovanju v kuhanju vojaškega obroka v Laškem, kjer je ekipa združenja dosegla 3. mesto,

 • udeležba na prvenstvu ZSČ v veleslalomu, kjer sta dva člana združenja v posamični konkurenci prejela srebrno in bronasto medaljo ter

 • delovanje članov strelske sekcije združenja in njihovi udeležbi na strelskih tekmovanjih.

Posebno je poudaril zelo dobro sodelovanje z drugimi organizacijami in izvedbo skupnih dogodkov:

 • sodelovanje z vrtcem Zagorje ob Savi in izvedbo orientacijskega pohoda za zaposlene,

 • sodelovanje z OŠ NHR Hrastnik in izvedbo orientacijskega pohoda za učence 8. razredov,

 • sodelovanje z OO RK Hrastnik in prisotnost njihovih ekip na 4 dogodkih združenja ter

 • izvedba strelskega urjenja za člane PVZ SEVER Zasavji in OZSČ Zagorje ob Savi.

V nadaljevanju je David Srebotnik, blagajnik združenja, seznanil prisotne z realizacijo finančnega načrta za leto 2019.

V naslednji točki dnevnega reda je zboru predstavljen predlog Letnega programa dela in Finančnega načrta za leto 2020. Predsednik združenja je predstavil programske prioritete in cilje združenja za letošnje leto: vojaško strokovna dejavnost, delo z mladimi in novimi kandidati za članstvo ter predstavitvi združenja širši lokalni javnosti. Poudaril je, da letošnji program ni ravno tako obsežen kot lanskoletni in povabil vse člane, da se čim večjem številu udeležijo planiranih dogodkov.

Na zboru članov so opravljene nadomestne volitve sekretarja združenja. Za novega sekretarja je bil izvoljen Matjaž Tauzes.

Pred zaključkom so bila podeljena priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Po prebrani obrazložitvi za vsakega člana posebej sta M. Šuštar, regijski koordinator ZSČ za Zasavje, in G. Hafner, predsednik združenja, vročila priznanja ZSČ, ki so jih prejeli:

 1. Pisno priznanje ZSČ: Gregor Koritnik in Zdravko Zupančič.

 2. Bronasta medalja ZSČ: vodnik Ludvik Žabkar in major Dušan Škorjanc.

 3. Častni znak ZSČ: višji vodnik Vladimir Mrak, polkovnik Zore ml.

 4. Častni znak ZSČ za sodelovanje: Območna organizacija RK Hrastnik.

Prejemnik enega najvišjih priznanj ZSČ – Zlata plaketa ZSČ – je stotnik David Srebotnik. Na zboru je prebrana le obrazložitev, priznanje pa mu bo vročeno na letni Skupščini ZSČ v marcu.

Podeljena so tudi priznanja OZSČ Hrastnik marljivim članom združenja za njihovo delo v združenju:

 1. Bronasta medalja OZSČ Hrastnik: Marino Brečko, Franc Grom, Uroš Kovač, Vladimir Mrak, Martin Pust, Franjo Tacar in Ivan Zore ml.

 2. Zlata medalja OZSČ Hrastnik: Rudi SENČAR.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jani Zore.

Fotografije: Maks Rak in Jani Zore.