Člani Občinskega združenja slovenskih častnikov (OZSČ) Hrastnik smo pričeli z uresničevanjem aktivnosti iz vojaško-strokovne dejavnoti letošnjega Programa dela. V sredo, 4. aprila 2018, smo opravili prvo strelsko urjenje s tremi vrstami orožja: MK pištolo, MK puško in pištolo CZ M-75 9×19 mm na lastnem strelišču v Hrastniku. S pištolami smo streljali iz stoječega položaja, z MK puško pa iz sedečega. Za vsako streljanje so bili predvideni 3 naboji za poskus in 10 nabojev za oceno.

Urjenja v streljanju se je udeležilo 29 članov združenja, kar predstavlja najvišjo udeležbo v zadnjih nekaj letih. Najboljše rezultate po posameznih streljanjih so dosegli:

  • z MK puško: Gregor Koritnik, Maks Rak in Zdravko Zupančič  (88 krogov), Rudi  Senčar (86 k.) in Alojz Brvar ( 81 k.);
  • z MK pištolo: Alojz Brvar in Marjan Farkaš (88 krogov), Gregor Koritnik in Branko Šmit (87 k.) ter Franci Grom (83 k.);
  • s pištolo M-75: Alojz Brvar (92 krogov), Franci Grom (88 k.), Branko Šmit (77 k.), Marjan Farkaš (75 k.) in Franci Kovač (73 k.)

Upoštevajoč vse tri rezultate so se na strelskem urjenju najboljše odrezali: Alojz Brvar (261 krogov), Franci Grom (247 k.), Marjan Farkaš in Branko Šmit (238 k.) in Gregor Koritnik (233 k.)

Strelsko aktivnost je odlično pripravila in izvedla skupina, ki so jo sestavljali: Rudi Senčar – vodja streljanja, Branko Šmit – pomočnik vodje streljanja in kontrolor, Momir Ilišević – urejevalec strelišča, Ludvik Žabkar – skrbnik streliva in David Srebotnik – zapisnikar. Posebno je potrebno pohvaliti strokovnost skupine, saj je delo na strelišču potekalo varno in hitro.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Jani Zore.