Z Načrtom sodelovanja med Slovensko vojsko in Zvezo slovenskih častnikov za leto 2022 je našemu Občinskem združenju slovenskih častnikov Hrastnik odobren dogodek – koncert Orkestra Slovenske vojske.

Na začetku marca smo vzpostavili kontakt s poveljstvom orkestra SV v zvezi s planiranim dogodkom in včeraj nas je obiskal namestnik poveljnika Orkestra Slovenske vojske, Aljoša Defferi. Na delovnem sestanku s predstavnico KRC Hrastnik smo se pogovorili o detajlih izvedbe koncerta in si ogledali možna prizorišča. G. Deferri pa nam je dal napotila, ki jih je potrebno upoštevati v pripravah za koncert.

Na zaključku delovnega srečanja je sklenjeno, da bo koncert Orkestra Slovenske vojske v soboto 4. junija 2022 ob 19.30 uri v Športni dvorani na Logu v Hrastniku.

Tekst in fotografije: Jani Zore.