Pojava korona virusa in razglasitev epidemije je zarezala tudi v letni program dela Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik. Pred epidemijo smo še uspeli izvesti redni letni zbor članov, nato pa smo prekinili vse svoje aktivnosti do sredine meseca maja.

Med epidemijo se je naš predsednik udeležil dopisne letne skupščine ZSČ na daljavo 17. – 22. 3. 2020, ki je prvič izvedena na takšen način in to zelo uspešno. Na njej so sprejeti poročilo o delu ZSČ za leto 2019 ter Program dela in Finančni načrt ZSČ za letošnje leto.

Omejitveni ukrepi med epidemijo so se začeli sproščati po prvomajskih praznikih. Pred prvomajskimi prazniki so vse članice Strelske zveze Slovenije dobili ukrepe in priporočila za izvedbo strelskih aktivnosti v času epidemije COVID-19. Strelska sekcija našega društva se je takoj aktivirala. Izdelan je protokol za izvajanje streljanja na našem strelišču (omejitev števila strelcev na strelskem mestu, obeležene cone za premikanje strelcev do strelišča in iz njega, postopki strelca na strelišču, predpisana razdalja med strelci na strelskih mestih, nošenje zaščitnih mask in rokavic, razkuževanje strelcev, orožja in strelskih mest). Pri izdelavi protokola in izvedbi vseh potrebnih zaščitnih priprav se je najbolj angažiral Gregor Koritnik, eden od mlajših, vendar zelo aktivnih članov našega združenja. Ko so izvedene vse potrebne materialne priprave, ki jih zahteva protokol, so se pričeli strelski treningi članov strelske sekcije izključno z lastnim orožjem. Hkrati pa se je zaključila v marcu prekinjena zimska klubska strelska liga. Čas sproščanja ukrepov med epidemijo so člani strelske sekcije izkoristili tudi za urejanje strelskega poligona.

V sredo 3. 6. 2020 se je predsedstvo združenja sestalo prvič po končani epidemiji in pregledalo letošnji program dela združenja. Glede na sprejete informacije s strani Zveze slovenskih častnikov in Koordinacije strelske lige Alpe-Adria smo delno spremenili čas izvedbe posameznih načrtovanih aktivnosti, ki bi se morale izvesti v prvi polovici letošnjega leta.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: Jani Zore.