Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik je v sredo, 16. 4. 2019, gostilo dva predavatelja, ki sta se odzvala povabilu združenja in imela odlični strokovni predavanji o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji (SVNDN), zasavski regiji in občini Hrastnik.

Boštjan Breznikar, vodja izpostave RS za zaščito in reševanje Trbovlje, nas je seznanil s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS: zakonske podlage, organiziranost in delovanje sistema, vključenost Slovenske vojske v zaščito in reševanje, usposabljanje za naloge zaščite in reševanja ter mednarodno sodelovanje na področju zaščite in reševanja. V nadaljevanju je zelo plastično pojasnil organiziranost in delovanje zaščite in reševanja v zasavski regiji – na območju, ki ga pokriva izpostava in regijski center za obveščanje.

Aleš Venko, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje na občini Hrastnik, je v svojem predavanju pojasnil organiziranost in delovanje zaščite in reševanja v občini. Predstavil je štab in enote CZ ter druge strukture, ki so v ključene v sistem zaščite in reševanja v občini. Predavanje je popestril z bogatim slikovnim gradivom in konkretnimi primeri naravnih in drugih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti, pri katerih so bile angažirani subjekti zaščite in reševanja v občini Hrastnik.

Strokovnemu predavanju bo v prihodnjih dneh sledil praktični del – obisk regijskega centra za obveščanje v Trbovljah.

Besedilo in fotografije: Jani Zore.